Traducere engleză-română pentru "rebel"

EN

"rebel" română traducere

volume_up
rebel {substantiv}
volume_up
rebel yell {substantiv}
RO

"rebel" engleză traducere

volume_up
rebel {adj. m.}
EN

rebel {substantiv}

volume_up
rebel (dar şi: insurgent)
RO

rebel {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
rebel (dar şi: nesupus)
volume_up
bolshie {adj.} [engl.-brit.] [colocv.]
rebel (dar şi: nesupus)
volume_up
bolshy {adj.} (also bolshie)
rebel (dar şi: răsculat)
În calitate de deputat UKIP pentru estul Angliei, vă veţi aştepta poate să mă comport ca un rebel şi voi încerca să nu vă dezamăgesc nici pe dvs., nici pe cei care m-au votat.
As a UKIP MEP for the East of England, you will expect me to be a rebel and I will try not to disappoint you or my voters.
Coasta de Fildeș are șansa de a pune capăt unui deceniu de crize politico-militare și de provizorat tensionat, care a divizat țara între sudul loialist și nordul rebel.
Côte d'Ivoire has the chance to bring to an end a decade of political, military and provisional government crises that divided the country into loyalist south and rebellious north.
3. "despre păr"
Coasta de Fildeș are șansa de a pune capăt unui deceniu de crize politico-militare și de provizorat tensionat, care a divizat țara între sudul loialist și nordul rebel.
Côte d'Ivoire has the chance to bring to an end a decade of political, military and provisional government crises that divided the country into loyalist south and rebellious north.

Exemple de folosire pentru "rebel" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey organised one of the most cruel rebel movements of modern times.
Aceştia au organizat una dintre cele mai atroce mişcări rebele din epoca modernă.
EnglishWhen governments become the enemies of their own people, then the people will eventually rebel.
În momentul în care guvernele devin dușmanii propriilor lor cetățeni, oamenii se răzvrătesc în cele din urmă.
EnglishAnd you can repress people for so long and so much, but there is always the possibility that they will rebel.
Și oamenii pot fi asupriți mult și pentru mult timp, dar există întotdeauna posibilitatea să se revolte.
EnglishThen, just as these ambitions are about to be realised, they rebel against the voracious budgetary demands.
Apoi, în momentul când aceste ambiții sunt pe punctul de a se îndeplini, se răzvrătesc împotriva cererilor bugetare lacome.
EnglishThe main pillar of these measures must be to guarantee security and victory in the fight against rebel forces.
Pilonul principal al acestor măsuri trebuie să fie garantarea securității și victoriei în lupta împotriva forțelor rebele.
EnglishPeople will tolerate a lot from incompetent, corrupt governments, but push them too far and they will rebel.
Cetățenii vor tolera multe din partea unor guverne incompetente, corupte însă dacă totul este dus la extreme, aceștia se vor răzvrăti.
EnglishArms trafficking in the region also encourages more rebel unrest, while compromising the process of establishing independence.
Traficul de arme din zonă încurajează și mai mult mișcările rebele și compromite procesul de stabilire a independenței.
EnglishAs a UKIP MEP for the East of England, you will expect me to be a rebel and I will try not to disappoint you or my voters.
În calitate de deputat UKIP pentru estul Angliei, vă veţi aştepta poate să mă comport ca un rebel şi voi încerca să nu vă dezamăgesc nici pe dvs., nici pe cei care m-au votat.
EnglishThe Iranian regime constantly applies repression against anyone who dares to rebel against absolutism, usually by applying the death penalty.
Regimul iranian aplică în mod constant represiuni împotriva oricui îndrăznește să se revolte împotriva absolutismului, de obicei prin aplicarea pedepsei cu moartea.
EnglishOn the other hand, the rebel forces used numerous civilians as human shields, with those who tried to escape the conflict zone being shot on the spot.
Pe de altă parte, forțele rebele au folosit numeroși civili pe post de scuturi umane, cei care au încercat să scape din zona de conflict fiind împușcați pe loc.
EnglishOn the political front, we will have to maintain maximum diplomatic pressure on the Sudanese authorities and the rebel movements alike to reach peace in Darfur.
Pe frontul politic, va trebui să menţinem o presiune diplomatică maximă asupra autorităţilor sudaneze şi asupra mişcărilor rebele, pentru a obţine pacea în Darfur.

Sinonime (în engleză) pentru "rebel":

rebel