Traducere engleză-română pentru "recall"

EN

"recall" română traducere

volume_up
recall {substantiv}
volume_up
recalling {substantiv}
EN

recall {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "recall" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRecall, if you will, the debate that we had here last year prior to Copenhagen.
Amintiți-vă, vă rog, dezbaterea pe care am avut-o anul trecut înainte de Copenhaga.
EnglishYou will recall that many hundreds of migrants perished off the Libyan coast.
Vă amintiţi cu siguranţă că mai multe sute de imigranţi au pierit pe coasta Libiei.
EnglishOthers recall the controversial parliamentary speech of President Klaus.
Alţii aduc în discuţie discursul parlamentar controversat al preşedintelui Klaus.
EnglishThe Commission, let us recall, failed to get its way in the 2005 Regulation.
Comisia, să ne amintim, nu a reuşit să realizeze ce şi-a propus prin regulamentul din 2005.
EnglishI recall that the resolution that we adopted itself also gave this warning.
Vă reamintesc că însăși rezoluția adoptată a lansat acest avertisment.
EnglishThe Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
Directiva privind răspunderea faţă de mediu nu acoperă, din câte îmi amintesc, daunele economice.
EnglishWe also recall the Chinese constitutional guarantees on freedom of expression.
Totodată, reamintim garanţiile prezente în constituţia chineză, privind libertatea de exprimare.
EnglishLet us recall what happened with the Lisbon strategy; it was an epic failure.
Să ne reamintim ce s-a întâmplat cu Strategia de la Lisabona; a fost un eşec de proporţii epice.
EnglishI do not recall a similar paralysis of air traffic in Europe ever happening before.
Nu-mi amintesc să se fi întâmplat vreodată vreo paralizare similară a traficului aerian în Europa.
EnglishHe says that these events recall what happened in the Western Balkans in the 1990s.
El afirmă că aceste evenimente reamintesc de ceea ce s-a întâmplat în Balcanii de Vest în anii '90.
EnglishI would just like to recall the Council's conclusions from December.
Aş dori doar să amintesc concluziile Consiliului din luna decembrie.
EnglishI prefer to recall with you the rights and duties of we MEPs.
Prefer să vă reamintesc drepturile şi obligaţiile deputaţilor în Parlamentul European.
EnglishBut let us also recall that our leadership starts at home.
Însă să ne amintim, de asemenea, că statutul nostru de lider începe de acasă.
EnglishLet me also recall three other very important elements of this directive.
Permiteţi-mi să reamintesc, de asemenea, alte trei elemente foarte importante din această directivă.
EnglishIn a way, these events recall moments from 60 years ago.
Într-un fel, aceste evenimente aduc aminte de momente din urmă cu 60 de ani.
EnglishLet us recall that the European Parliament set a limit on its own requirements back in 1988.
Haideţi să ne amintim că, în 1988, Parlamentul a fixat o limită privind propriile sale cerinţele.
EnglishI should also recall that we are only at the beginning of the process, which could take some time.
Aş reaminti că suntem doar la începutul procesului, care poare dura o bună perioadă de timp.
EnglishAs I recall, Ceaucşescu's Romania was a country without debt, as is North Korea.
Din câte îmi aduc aminte, România lui Ceauşescu a fost o ţară fără datorii, la fel cum este şi Coreea de Nord.
EnglishLet me recall that Argentinian GDP collapsed by almost half over five years.
Permiteți-mi să amintesc faptul că, timp de cinci ani, colapsul PIB-ului Argentinei a fost de aproape 50 %.
EnglishI would recall the Convention on Cybercrime and its additional protocol.
Vreau să reamintesc de Convenţia asupra infracţiunilor cibernetice şi de protocolul adiţional la aceasta.