Traducere engleză-română pentru "to recast"

EN

"to recast" română traducere

EN

to recast [recast|recast] {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to recast" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEarlier this year, the Commission presented a draft recast Financial Regulation.
La începutul acestui an, Comisia a prezentat un nou proiect de regulament financiar.
EnglishThe Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
Comisia nu consideră că trebuie să reformăm mandatul european de arestare.
EnglishThe use of the recast technique meets the objective of better lawmaking.
Utilizarea tehnicii de reformare îndeplineşte obiectivul unei mai bune legiferări.
EnglishBy the way, the recast proposal certainly facilitates implementation.
Apropo, propunerea de reformare facilitează cu siguranță punerea în aplicare.
EnglishIt was therefore decided to recast these directives and we have voted on them in Parliament today.
S-a decis deci reformarea acestor directive, iar astăzi le-am votat în Parlament.
EnglishOnce the recast version of the MID has been adopted, the remaining directives will be repealed.
După ce va fi adoptată versiunea reformată a MID, directivele rămase vor fi abrogate.
EnglishIn my view, Article 31 is the most important political element in the proposed recast.
După părerea mea, articolul 31 este elementul politic cel mai important din reformarea propusă.
EnglishIt must be stressed today that the procedures recast forms the backbone of the package.
Trebuie subliniat astăzi că reformarea procedurilor constituie coloana vertebrală a pachetului.
EnglishIt has been a challenging process, mainly due to the very restrictive nature of the recast.
A fost un proces dificil, în principal din cauza caracterului foarte restrictiv al reformării.
EnglishSecondly, the recast version means our citizens will be provided with better information.
În al doilea rând, versiunea reformată înseamnă că cetăţenii noştri vor primi informaţii mai bune.
EnglishHowever, the Commission was obliged to recast it, since the annex has been slightly amended.
Cu toate acestea, Comisia a fost obligată să o reformeze, deoarece anexa a fost uşor modificată.
EnglishThis recast was born because the original directive was being poorly implemented.
Această versiune reformată a luat naştere deoarece directiva iniţială era pusă în aplicare în mod defectuos.
EnglishAt this time, we are still getting used to the recast rules.
În acest moment, încă ne obişnuim cu regulile privind reformarea.
EnglishThat is the problem, and that is the point originally raised in relation to the recast versions under review.
Aceasta este problema iniţială ridicată în legătură cu versiunile reformate examinate.
EnglishThe key aspects of this recast of the directive are as follows:
Aspectele esențiale ale prezentei reformări a directivei sunt:
EnglishMr President, we in the Committee on Legal Affairs have discussed the recast issue at length.
Dle preşedinte, noi, cei din Comisia pentru afaceri juridice, am discutat îndelung problema reformării.
EnglishIt seems that, in the way we have interpreted the recast procedures, we have castrated ourselves.
Se pare că, având în vedere modul în care am interpretat procedurile de reformare, ne-am automutilat.
EnglishBy definition, I think that is what a recast should do.
Cred că acesta este scopul unei reformări, conform definiției sale.
EnglishHow does the Commission think that the recast will facilitate the implementation of the first railway package?
Cum crede Comisia că reformarea va facilita punerea în aplicare a primului pachet feroviar?
EnglishIn the Commission proposal for a recast of the Dublin Regulation, this principle remains untouched.
În propunerea Comisiei referitoare la o reformare a Regulamentului Dublin, acest principiu rămâne neatins.