EN

receiving {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "receiving" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Pentru că aţi lucrat numai în Franţa, primiţi pensie doar din partea acestei ţări.
EnglishIf you're still receiving the error, try closing and then reopening Media Center.
Dacă primiți încă eroarea, încercați să închideți și să redeschideți Media Center.
EnglishI also look forward to receiving contributions from the members of this Parliament.
De asemenea, aştept cu nerăbdare contribuţiile deputaţilor din acest Parlament.
EnglishI am receiving a lot of reports that everything is heading in a negative direction.
Primesc multe vești conform cărora totul se îndreaptă într-o direcție greșită.
EnglishListen closely to each individual speaker to make sure it’s receiving a signal.
Ascultați atent fiecare difuzor individual pentru a vă asigura că primește un semnal.
EnglishIn practice, nobody is receiving them, and she highlighted the positive case of Norway.
În realitate, nimeni nu îi primește și a subliniat exemplul pozitiv al Norvegiei.
EnglishThis time it was Mr Schulz himself who was on the receiving end of this kind of term.
De data aceasta, domnul Schulz este cel căruia i-a fost adresat acest gen de limbaj.
EnglishViolence still erupts almost daily and Christians, in particular, are at the receiving end.
Violenţele încă izbucnesc aproape zilnic şi în special creştinii sunt ţinta lor.
EnglishWe are constantly receiving contradictory information about what exactly is going on.
Primim în mod constant informații contradictorii despre ceea ce se întâmplă cu adevărat.
EnglishThe same goes for the possibility of receiving maintenance payments.
Acelaşi lucru se întâmplă şi când este vorba de a primi o alocaţie de întreţinere.
EnglishThese are questions that naturally require answers, which I am counting on receiving.
Acestea sunt întrebări care cer, desigur, răspunsuri și contez pe faptul că le voi primi.
EnglishTurkey has been receiving billions of euros of structural money for years.
Turcia primește de ani de zile miliarde de euro din fonduri structurale.
English(This only applies if you are receiving a TV signal from an over-the-air antenna.)
(Aceasta se aplică numai dacă primiţi un semnal TV de la o antenă.)
EnglishThe Commission is receiving numerous complaints about maladministration.
Comisia primește numeroase plângeri legate de administrarea defectuoasă.
EnglishWe look forward to receiving this communication between now and the end of November.
În acest context, aşteptăm cu nerăbdare această comunicare până la sfârşitul lunii noiembrie.
EnglishI am in favour of patients receiving healthcare close to where they live.
Sunt în favoarea primirii tratamentului de către pacienţi aproape de locul în care trăiesc.
EnglishNevertheless, I am concerned that those citizens may not be receiving enough information.
Mă preocupă însă faptul că este posibil ca cetăţenii să nu primească suficiente informaţii.
EnglishIf your recipient has trouble receiving your pictures, try sending just one or two pictures at a time.
Dacă destinatarul nu primește imaginile, trimiteți numai una sau două simultan.
EnglishThey are not getting enough nor receiving enough help from their national governments.
Acestora nu li se acordă şi nici nu primesc suficient ajutor din partea guvernelor lor naţionale.
EnglishThe information we are receiving about this makes us very sceptical.
Informaţiile pe care le primim în acest sens ne fac foarte sceptici.

Sinonime (în engleză) pentru "receiver":

receiver
received
English
Mai multe cuvinte
English
  • receiving

Și mai multe traduceri în dicționarul român-italian pe bab.la.