Traducere engleză-română pentru "recently"

EN

"recently" română traducere

RO
EN

recently {adverb}

volume_up
The recently submitted Commission proposals will complete this legal framework.
Propunerile prezentate recent de Comisie vor completa acest cadru juridic.
First, the urgent issues: we recently debated the results of the European Council.
Mai întâi, chestiunile urgente: recent am dezbătut rezultatele Consiliului European.
Recently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
Recent, a avut loc o campanie pe internet cu privire la Armenia şi la genocid.
recently
volume_up
de curând {adv.}
Recently, 90% of immigrants and asylum seekers in Europe have arrived via Greece.
De curând, 90% din imigranţii şi solicitanţii de azil au ajuns în Europa prin Grecia.
Brazil, with whom negotiations have recently taken place, is another case in point.
Brazilia, cu care au avut loc negocieri de curând, este un alt asemenea caz.
You recently visited Greece, during an event organised by the socialist party.
Ați vizitat de curând Grecia, în timpul unui eveniment organizat de Partidul Socialist.

Exemple de folosire pentru "recently" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
Recent, UE a adoptat regulamente similare şi în transportul aerian şi feroviar.
EnglishRecently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
Recent, a avut loc o campanie pe internet cu privire la Armenia şi la genocid.
EnglishI recently hosted the launch of a book providing 12 000 patients' testimonials.
Recent, am găzduit lansarea unei cărţi care conţine mărturiile a 12 000 de pacienţi.
EnglishI know that Minister Westerwelle, the German Foreign Minister, was recently in Yemen.
Ştiu că domnul Westerwelle, ministrul german de externe, a fost recent în Yemen.
EnglishOn the Start menu, you can find shortcuts for programs you've used recently.
În meniul Start se găsesc comenzile rapide pentru programele utilizate recent.
EnglishWe recently dealt with the issue of divorce in the context of enhanced cooperation.
Ne-am confruntat recent cu problema divorțului în contextul cooperării consolidate.
EnglishRecently, 90% of immigrants and asylum seekers in Europe have arrived via Greece.
De curând, 90% din imigranţii şi solicitanţii de azil au ajuns în Europa prin Grecia.
EnglishRecently, the world has been shocked by the revelations made by the Wikileaks website.
Recent lumea a fost șocată de dezvăluirile făcute de site-ul internet Wikileaks.
EnglishFirst, the urgent issues: we recently debated the results of the European Council.
Mai întâi, chestiunile urgente: recent am dezbătut rezultatele Consiliului European.
EnglishThe recently submitted Commission proposals will complete this legal framework.
Propunerile prezentate recent de Comisie vor completa acest cadru juridic.
EnglishBrazil, with whom negotiations have recently taken place, is another case in point.
Brazilia, cu care au avut loc negocieri de curând, este un alt asemenea caz.
EnglishThe European Union has recently succeeded in reducing overall CO2 emissions by 9%.
Uniunea Europeană a reuşit recent să reducă emisiile globale de CO 2 cu 9%.
EnglishPress Ctrl+2 to change the Player to display the most recently selected skin.
Apăsați CTRL+2 pentru a schimba Playerul la fațeta cea mai recent selectată.
EnglishRecently, we have been saying a lot about the need to revive the internal market.
În ultima vreme, am vorbit mult despre nevoia de a revigora piaţa internă.
EnglishFinally, President Obama recently met with the Dalai Lama in the White House.
În fine, preşedintele Obama a avut o întrevedere recentă cu Dalai Lama la Casa Albă.
EnglishThe accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
Negocierile de aderare cu Croaţia s-au desfăşurat, până recent, cu succes.
EnglishMany conflicts are arising and recently, the situation has only got worse.
Apar multe conflicte iar recent situaţia nu a făcut decât să se înrăutăţească.
EnglishSeveral high profile cases of false or erroneous data transmissions happened recently.
Recent, s-au înregistrat mai multe cazuri de transmitere de date false sau eronate.
EnglishYou recently visited Greece, during an event organised by the socialist party.
Ați vizitat de curând Grecia, în timpul unui eveniment organizat de Partidul Socialist.
EnglishThis may be related to policies that I was recently involved in in Belgium.
Aceasta poate avea legătură cu politicile în care am fost recent implicat în Belgia.

Sinonime (în engleză) pentru "recently":

recently
recent
English