EN

recess {substantiv}

volume_up
1. general
So, we will have the communication before the summer recess.
13 - În concluzie, comunicarea va fi gata înainte de vacanţa parlamentară de vară.
The last point is that Parliament's recess periods must be taken into account.
Ultimul punct este acela că trebuie luate în calcul perioadele de vacanţă ale Parlamentului.
If confirmed, this timetable would enable us to start accession negotiations before the summer recess.
Dacă este confirmat, acest calendar ne va permite să iniţiem negocierile de aderare înainte de vacanţa de vară.
recess (dar şi: canal, channel, notch)
recess (dar şi: hole, niche)
recess (dar şi: alcove)
recess (dar şi: inlet)
recess (dar şi: hidden place)
volume_up
taină {f} (ascunziș)
recess (dar şi: bay, den, hollow)
2. Construcţii
3. Arhitectură

Exemple de folosire pentru "recess" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe last point is that Parliament's recess periods must be taken into account.
Ultimul punct este acela că trebuie luate în calcul perioadele de vacanţă ale Parlamentului.
EnglishSo, we will have the communication before the summer recess.
13 - În concluzie, comunicarea va fi gata înainte de vacanţa parlamentară de vară.
EnglishIf confirmed, this timetable would enable us to start accession negotiations before the summer recess.
Dacă este confirmat, acest calendar ne va permite să iniţiem negocierile de aderare înainte de vacanţa de vară.
EnglishIn return, however, we expect the Commission to include our recommendation in its package before the summer recess.
În schimb, totuşi, dorim ca, înainte de vacanţa de vară, Comisia să includă recomandarea noastră în acest pachet.
EnglishThe EP has decided not to vote on a legislative resolution in order to leave open the possibility of a first reading after the summer recess.
PE a decis să nu voteze rezoluţia legislativă pentru a lăsa loc posibilităţii unei prime lecturi după pauza estivală.
EnglishAlthough it would have been wonderful, I assume that we will not manage this by 1 August, because some national parliaments are already in recess.
Presupun că nu vom reuşi să realizăm acest lucru până la 1 august, deşi ar fi fost minunat, deoarece unele parlamente naţionale sunt deja în vacanţă.
EnglishIt is necessary to be alert in a time of crisis, and the European Parliament and the Commission have done so in the proposals that were adopted just before the recess.
Este necesar să fim alerţi pe timp de criză, iar Parlamentul European şi Comisia au făcut acest lucru în propunerile care au fost adoptate chiar înainte de recesiune.

Sinonime (în engleză) pentru "recess":

recess