EN

to reciprocate [reciprocated|reciprocated] {verb}

volume_up
1. "feel mutually"
2. "give in response"
to reciprocate

Exemple de folosire pentru "to reciprocate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe allow the construction of minarets in Europe, while they do not reciprocate at all.
Permitem construirea de minarete în Europa, în timp ce aceștia nu răspund deloc la fel.
EnglishI respect those who do not have religious belief, but I fully expect them to reciprocate that respect.
Îi respect pe cei care nu au o credinţă religioasă, însă mă aştept la un respect reciproc în această privinţă.
EnglishIf Belarus can make this serious progress, then I think it is also essential that we reciprocate with a significant package of measures.
În cazul în care Belarus poate face progrese importante, atunci cred că este esenţial, de asemenea, să răspundem printr-un pachet semnificativ de măsuri.
EnglishWe certainly cannot accept that but, on the other hand, the Eastern Partnership appears to be a way to reciprocate the Russian policy on its neighbourhood.
Cu siguranţă nu putem accepta acest lucru, dar, pe de altă parte, Parteneriatul estic pare a fi un mod de a contrabalansa politica rusă privind vecinătatea sa.
EnglishIn concrete terms, when the US amends its legislation to allow EU investors to become majority shareholders in US airlines, the EU will reciprocate.
În termeni practici, atunci când SUA își modifică legislația pentru a permite investitorilor UE să devină acționari majoritari ai companiilor aeriene americane, UE va face același lucru.

Sinonime (în engleză) pentru "reciprocally":

reciprocally
reciprocity
reciprocal
reciprocating saw