Traducere engleză-română pentru "to reclaim"

EN

"to reclaim" română traducere

Exemple de folosire pentru "to reclaim" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDoing that will permanently delete the items and reclaim any disk space they were using.
Astfel, elementele se șterg definitiv și recuperați spațiul-disc pe care îl utilizau.
EnglishThis allows the earlier operating system to reclaim the disk space.
Acest lucru permite sistemului de operare anterior să câștige spațiu disc.
EnglishThe European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.
Uniunea Europeană trebuie să îşi redobândească rolul de lider şi să adopte o poziţie comună.
EnglishThese artists should have been able to reclaim their property that they alone were responsible for creating.
Aceşti artişti ar fi trebuit să aibă posibilitatea de a îşi revendica proprietatea pe care ei înşişi au creat-o.
EnglishYou can also delete unwanted files from the disc to reclaim space and add additional files.
De asemenea, aveți posibilitatea să ștergeți fișiere nedorite de pe disc, pentru a recupera spațiu și pentru a adăuga fișiere suplimentare.
EnglishLet us reclaim utopia, and utopia for peace!
Haideţi să invocăm utopia, utopia pentru pace!
EnglishOccasionally, you should empty the Recycle Bin to reclaim all of the hard disk space being used by your unwanted files.
Din când în când, Coșul de reciclare trebuie golit pentru a elibera spațiul de pe hard disk utilizat de fișierele nedorite.
EnglishOccasionally, you should empty the Recycle Bin to reclaim all of the storage space being used by files you don't need anymore.
Din când în când, Coșul de reciclare trebuie golit pentru a elibera spațiul de stocare utilizat de fișierele de care nu mai aveți nevoie.
Englishfolder, you can delete it to reclaim space on your computer. For more information, see How do I remove the Windows.old folder?
este posibil să îl ștergeți și să recuperați spațiul de pe computer. Pentru mai multe informații, consultați Cum se elimină folderul Windows.old?
EnglishTo permanently remove files from your PC and reclaim any storage space they were using, you need to delete the files from the Recycle Bin.
Pentru a elimina definitiv fișiere de pe PC și a recupera spațiul de stocare utilizat, trebuie să ștergeți fișierele din Coșul de reciclare.
EnglishTo permanently remove files from your computer and reclaim any hard disk space they were using, you need to delete the files from the Recycle Bin.
Pentru a elimina definitiv fișiere de pe computer și a elibera spațiul de pe hard disk pe care acestea îl ocupă, este necesar să ștergeți fișierele din Coșul de reciclare.
EnglishThat echoes an ambition that I stated during my hearing before this House for consumers to reclaim the domestic market through specific projects.
Acest lucru reiterează o ambiţie pe care am exprimat-o cu ocazia audierii mele înaintea Parlamentului, şi anume redobândirea pieţei interne de către consumatori prin proiecte specifice.
EnglishTo permanently remove files from the computer and reclaim any hard disk space they were using, you need to permanently delete files from the Recycle Bin.
Pentru a elimina definitiv fișiere de pe computer și a elibera orice spațiu de pe hard disk pe care acestea îl ocupă, este necesar să ștergeți definitiv fișierele din Coșul de reciclare.