Traducere engleză-română pentru "to recognise"

EN

"to recognise" română traducere

EN

to recognise {verb tranzitiv}

volume_up
1. "somebody", Englez-Britanic
to recognise (dar şi: to recognize)
If you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Dacă dezvoltaţi un sistem convenabil, îl vom încuraja şi îl vom recunoaşte‟.
That is why we will always recognise the territorial integrity of Georgia, for example.
De aceea, vom recunoaşte întotdeauna integritatea teritorială a Georgiei, de exemplu.
You should know that it takes a wise woman to recognise that she was wrong.
Ar trebui să ştiţi că doar o femeie înţeleaptă recunoaşte că s-a înşelat.

Exemple de folosire pentru "to recognise" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLaurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Laurent Gbagbo trebuie să recunoască rezultatele alegerilor și să predea puterea.
EnglishI recognise that the Treaty of Lisbon constitutes an improvement in certain areas.
Recunosc că Tratatul de la Lisabona constituie o îmbunătăţire în anumite domenii.
EnglishI think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Cred că ar fi greșit să nu recunoaștem că Africa s-a schimbat considerabil.
EnglishIt is fair to recognise that these issues are extremely difficult and complex.
Este corect să recunoaștem că aceste aspecte sunt extrem de dificile și de complexe.
EnglishAgainst this backdrop, we must recognise the essential nature of immigration to the EU.
În acest context, trebuie să recunoaştem natura esenţială a imigrării pentru UE.
EnglishIf you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Dacă dezvoltaţi un sistem convenabil, îl vom încuraja şi îl vom recunoaşte‟.
EnglishIn Amendment 3, the EP is asking EU countries to recognise the independence of Kosovo.
La amendamentul 3, PE cere ţărilor membre ale UE să recunoască independenţa Kosovo.
EnglishWell, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Ei bine, spre că veţi începe să vedeţi ceea ce consideraţi o conducere hotărâtă.
EnglishSo it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
Deci recunoașterea nu a fost un eșec; într-adevăr, aseară am avut o întâlnire cu un domn.
EnglishI completely understand and recognise that we have to use resources well.
Înţeleg pe deplin şi recunosc că trebuie să folosim resursele în mod corect.
EnglishThat is why we will always recognise the territorial integrity of Georgia, for example.
De aceea, vom recunoaşte întotdeauna integritatea teritorială a Georgiei, de exemplu.
EnglishWe fully recognise the growing strategic importance of the Arctic region.
Recunoaştem importanţa strategică din ce în ce mai mare a regiunii arctice.
EnglishYou should know that it takes a wise woman to recognise that she was wrong.
Ar trebui să ştiţi că doar o femeie înţeleaptă recunoaşte că s-a înşelat.
EnglishWe must also recognise, though, that it is the end of the financial year.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că suntem la sfârşit de an fiscal.
EnglishI think it is important to recognise that climate change is not a religion.
Cred că este important să recunoaştem că schimbările climatice nu reprezintă o religie.
EnglishWe Swedish Social Democrats support the demand for Turkey to recognise the genocide.
Noi, social-democrații suedezi, sprijinim solicitarea ca Turcia să recunoască genocidul.
EnglishThese regions have permanent handicaps and we need to recognise this.
Aceste regiuni au handicapuri permanente şi trebuie să recunoaştem acest lucru.
EnglishNO — The authorities have to recognise the driving licence without any formalities.
NU — Autorităţile trebuie să recunoască permisul de conducere fără nicio altă formalitate.
EnglishOther EU countries do not recognise registered partnerships as equivalent to marriage.
Alte ţări din UE nu recunosc parteneriatul înregistrat ca fiind echivalentul căsătoriei.
EnglishIncidentally, we do not recognise such terminology as 'EU fishing vessels.'
Pe de altă parte, nu recunoaştem conceptul de "vase de pescuit ale UE”.