Traducere engleză-română pentru "recognised"


Rezultatele pentru "to recognise". "recognised" nu este momentan în dicționarul nostru.
EN

"recognised" română traducere

EN

to recognise {verb tranzitiv}

volume_up
1. "somebody", Englez-Britanic
to recognise (dar şi: to recognize)
If you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Dacă dezvoltaţi un sistem convenabil, îl vom încuraja şi îl vom recunoaşte‟.
That is why we will always recognise the territorial integrity of Georgia, for example.
De aceea, vom recunoaşte întotdeauna integritatea teritorială a Georgiei, de exemplu.
You should know that it takes a wise woman to recognise that she was wrong.
Ar trebui să ştiţi că doar o femeie înţeleaptă recunoaşte că s-a înşelat.

Exemple de folosire pentru "recognised" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Ca simbol tangibil recunoscut în toată lumea, euro este o măsură a stabilităţii.
EnglishAfter 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.
După zece ani, trebuie să recunoaştem că moneda euro este un succes indiscutabil.
EnglishMarket support measures are recognised as being an important part of the CAP.
Măsurile de susţinere a pieţei sunt recunoscute drept o parte importantă din PAC.
EnglishThere are thousands of refugees who are recognised as such by the UNHCR in the camps.
Există mii de refugiați care sunt recunoscuți ca atare de către ICNUR în tabere.
EnglishThough you might need to have your professional qualifications recognised.
Este totuşi posibil să vi se solicite recunoaşterea calificărilor profesionale.
EnglishThe right to live freely is something that must be universally recognised.
Dreptul de a trăi în libertate trebuie să se bucure de recunoaștere universală.
EnglishFinally, I wish to reconfirm that Romania has not recognised Kosovo's independence.
În final, doresc să reafirm că România nu a recunoscut independenţa Kosovo.
EnglishIt is this that has become ineffective today, and it needs to be recognised.
Această abordare a devenit astăzi ineficientă, lucru care trebuie să fie recunoscut.
EnglishFortunately in our resolution we recognised that China has a role to play.
Din fericire, în rezoluția noastră am recunoscut că China joacă un anumit rol.
EnglishA new government was elected through free and fair elections, recognised by all of us.
Un nou guvern a fost ales prin alegeri libere și corecte, recunoscute de noi toți.
EnglishA significant part of this important acquis is recognised by all EU Member States.
O parte semnificativă a acestui acquis este recunoscută de toate statele membre ale UE.
EnglishWomen have now been recognised as victims, and indeed they are victims.
Femeile au fost recunoscute acum ca victime și, într-adevăr, ele sunt victime.
EnglishAs is known, many EU Member States have not recognised the independence of Kosovo.
După cum se știe, multe state membre ale UE nu au recunoscut independența regiunii Kosovo.
EnglishOnly a few EU Member States have officially recognised the Roma genocide.
Doar câteva state membre au recunoscut oficial genocidul împotriva romilor.
EnglishThe simplification measures are therefore recognised as necessary and urgent by everyone.
Toată lumea recunoaşte aşadar simplificarea măsurilor ca necesară şi urgentă.
EnglishIn Montenegro, for example, the existence of homosexuality is finally being recognised.
În Muntenegru, de pildă, este recunoscută în cele din urmă existenţa homosexualităţii.
EnglishThe EU has long recognised in theory that political measures must not be contradictory.
UE a recunoscut demult în teorie că măsurile politice nu trebuie să fie contradictorii.
EnglishAll European institutions support the generally recognised Programme for Decent Work.
Toate instituţiile europene sprijină Programul pentru muncă decentă recunoscut în general.
EnglishIt is important to us that the sexual and reproductive rights of women are recognised.
Este important pentru noi să se recunoască drepturile sexuale şi reproductive ale femeii.
EnglishI think that this should be recognised, and so I would like to offer her my thanks.
Consider că acest fapt ar trebui recunoscut, prin urmare aş dori să-i ofer mulţumirile mele.