Traducere engleză-română pentru "recognition"

EN

"recognition" română traducere

EN

recognition {substantiv}

volume_up
recognition
volume_up
recunoaștere {f}
Follow the instructions in the Speech Recognition Tutorial.
Urmați instrucțiunile din asistentul de instruire Recunoaștere vorbire.
This was originally required in order to receive recognition and funding.
Acest lucru era necesar inițial pentru a primi recunoaștere și finanțare.
This visibility should lead not only to social recognition but also to provision.
Această vizibilitate ar trebui să ducă atât la recunoaștere socială, cât și la măsuri.
recognition (dar şi: fame, lustre, name, renown, stardom)

Exemple de folosire pentru "recognition" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese enquiries often relate to the recognition of professional qualifications.
Aceste întrebări se referă deseori la recunoaşterea calificărilor profesionale.
EnglishThe action taken by the government has gained recognition in international markets.
Măsurile luate de guvern şi-au câştigat recunoaşterea pe pieţele internaţionale.
EnglishThis visibility should lead not only to social recognition but also to provision.
Această vizibilitate ar trebui să ducă atât la recunoaștere socială, cât și la măsuri.
EnglishHandwriting recognition personalization is available for the following languages:
Personalizarea recunoașterii scrierii de mână este disponibilă pentru următoarele limbi:
EnglishThey have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
Ei nu sunt recunoscuţi la nivel legal şi nu există niciun sistem de protecţie a acestora.
EnglishWe need a systematic strengthening of recognition of the values which we hold.
Avem nevoie de o consolidare sistematică a valorilor pe care le deținem.
EnglishThis is why there is no automatic EU-wide recognition of school certificates.
De aceea nu există un sistem european de recunoaştere automată a certificatelor şcolare.
EnglishThe recognition of a government is the recognition that is given by the European Council.
Recunoașterea unui guvern este recunoașterea acordată de către Consiliul European.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Cu toate acestea, dimensiunea urbană nu a primit până în prezent o recunoaștere suficientă.
EnglishIt is a natural consequence of the recognition of the EU's legal personality.
Este o consecinţă normală a recunoaşterii personalităţii juridice a UE.
EnglishThe rules on mutual recognition apply only to licences originally issued in the EU.
Normele privind recunoaşterea reciprocă se aplică doar în cazul permiselor eliberate în UE.
EnglishThe speech recognition rate is directly related to the quality of the microphone you use.
Rata de recunoaștere a vorbirii este direct asociată calității microfonului utilizat.
EnglishThis was originally required in order to receive recognition and funding.
Acest lucru era necesar inițial pentru a primi recunoaștere și finanțare.
EnglishI believe that all countries of the Western Balkans will support the recognition of this day.
Cred că toate ţările din Balcanii de Vest vor sprijini recunoaşterea acestei zile.
EnglishThere is no automatic EU-wide recognition of academic diplomas.
Nu există un sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare.
EnglishWe do not have freedom to work because we do not have mutual recognition of qualifications.
Nu avem libertatea de a lucra deoarece nu avem recunoașterea reciprocă a calificărilor.
EnglishFor instance, why do five states still oppose recognition of the independence of Kosovo?
De exemplu, de ce există cinci state care încă se opun recunoaşterii independenţei Kosovo?
EnglishTo use Speech Recognition, the first thing you need to do is set it up on your computer.
Pentru a utiliza Recunoaștere vorbire, este necesară mai întâi configurarea sa pe computer.
EnglishWe know that the Commission is due to review the mutual recognition directive in 2011.
Ştim că, în 2011, Comisia va trebui să revizuiască directiva privind recunoaşterea reciprocă.
EnglishEU-wide recognition of vocational qualifications is a priority.
Recunoaşterea calificărilor profesionale la nivel european reprezintă o prioritate.

Sinonime (în engleză) pentru "recognition":

recognition