Traducere engleză-română pentru "reconciliation"

EN

"reconciliation" română traducere

EN

reconciliation {substantiv}

volume_up
reconciliation
Sadly, the portents for stability and reconciliation in Madagascar are not good.
Din nefericire, previziunile pentru stabilitate și reconciliere în Madagascar nu sunt bune.
A lasting peace in Darfur cannot be achieved without justice and reconciliation.
O pace durabilă în Darfur nu poate fi obținută fără justiție și reconciliere.
Finally, the Foreign Minister described the atmosphere as an atmosphere of reconciliation.
În final, ministrul afacerilor externe a descris atmosfera ca pe una de reconciliere.
reconciliation (dar şi: propitiation)

Exemple de folosire pentru "reconciliation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA lasting peace in Darfur cannot be achieved without justice and reconciliation.
O pace durabilă în Darfur nu poate fi obținută fără justiție și reconciliere.
EnglishAlassane Ouattara must work tirelessly for the reconciliation of his people.
Alassane Outtara trebuie să lucreze neobosit pentru reconcilierea poporului său.
EnglishThe EU supports any effort that will help reconciliation in this region.
UE susţine orice efort care ar contribui la reconcilierea din această regiune.
EnglishHowever, it is everyone's wish to make progress towards reconciliation.
Cu toate acestea, toată lumea dorește să progreseze în direcția reconcilierii.
EnglishSadly, the portents for stability and reconciliation in Madagascar are not good.
Din nefericire, previziunile pentru stabilitate și reconciliere în Madagascar nu sunt bune.
EnglishThe award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
Distincţia ar fi trebuit să fie însoţită de eforturi de reconciliere cu familiile.
EnglishWomen do not want to and must not pay the price for this reconciliation.
Femeile nu îşi doresc şi nu trebuie să plătească preţul acestei reconcilieri.
EnglishThey, too, have to get their house in order, including through reconciliation.
Aceştia trebuie, de asemenea, să îşi facă ordine în propria casă, inclusiv prin reconciliere.
EnglishFinally, the Foreign Minister described the atmosphere as an atmosphere of reconciliation.
În final, ministrul afacerilor externe a descris atmosfera ca pe una de reconciliere.
EnglishPlease agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
Vă rog să fiţi de acord cu introducerea cuvântului "adevăr”: reconciliere prin adevăr şi amintire.
EnglishA political resolution is the only way to re-establish peace and reconciliation in the area.
O decizie politică este singura modalitate de restabilire a păcii şi a reconcilierii în zonă.
EnglishOf those, reconciliation is by far the more difficult and the more important objective.
Dintre acestea, reconcilierea este de departe obiectivul cel mai dificil, dar şi cel mai important.
EnglishIt has promoted peace and reconciliation amongst the peoples of Europe.
A promovat pacea şi reconcilierea între popoarele din Europa.
EnglishThis was astounding, representing reconciliation and a new era.
Acest lucru a fost uluitor, reprezentând reconcilierea și o nouă eră.
EnglishThis is an indispensable step towards national reconciliation.
Acesta reprezintă un pas esențial în vederea reconcilierii naționale.
EnglishYou have cautiously welcomed the Fatah-Hamas reconciliation, but will you engage in dialogue with Hamas?
Ați salutat cu precauție reconcilierea Fatah-Hamas, dar veți iniția un dialog cu Hamas?
EnglishA sense of responsibility is vital for the reconciliation process.
Simțul răspunderii este vital pentru procesul de reconciliere.
EnglishThis is the only sustainable way of reconciliation with the past and investment in a better future.
Este singura cale durabilă de reconciliere cu trecutul şi de investiţie într-un viitor mai bun.
EnglishHowever, although we are on this common road of reconciliation, we are, today, in a different place.
Însă, cu toate că ne aflăm pe acelaşi drum al reconcilierii, astăzi ne aflăm într-un loc diferit.
EnglishParliament therefore calls on President Ouattara to facilitate peace and national reconciliation.
Prin urmare, Parlamentul solicită președintelui Ouattara să faciliteze pacea și reconcilierea națională.

Sinonime (în engleză) pentru "reconciliation":

reconciliation