Traducere engleză-română pentru "to reconsider"

EN

"to reconsider" română traducere

EN

to reconsider [reconsidered|reconsidered] {verb}

volume_up
I would appreciate it if the Presidency of the Parliament could reconsider how these resolutions are dealt with in future.
Aş aprecia dacă Preşedinţia Parlamentului ar putea reconsidera modul în care aceste soluţii sunt tratate pe viitor.
We need a clear political statement and that is my call to all the groups for tomorrow's vote: to reconsider today what is the right way forward.
Avem nevoie de o declaraţie politică clară şi acesta este apelul meu către toate grupurile în timpul votării de mâine: de a reconsidera azi care este calea cea dreaptă de avansare.

Exemple de folosire pentru "to reconsider" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
Nu văd niciun motiv de ce ar trebui să reconsiderăm amplasarea agenţiei din Finlanda.
EnglishFor this reason, I would ask the Council to reconsider this issue very carefully.
Din acest motiv, solicit Consiliului să reanalizeze această problemă cu multă atenţie.
EnglishYou did not reconsider the matter after a year, or two or even five years.
Nu aţi reexaminat această chestiune după un an sau doi sau chiar cinci ani.
EnglishRather, we must reconsider the measures put in place to achieve them.
Mai degrabă trebuie să reconsiderăm măsurile instituite pentru a le realiza.
EnglishI would like to ask him to reconsider his approach to the issue of parliamentary questions.
Aş dori să îi solicit să îşi reconsidere atitudinea faţă de întrebările parlamentare.
EnglishEurope should, therefore, reconsider the organisational aspects of such conferences.
Prin urmare, Europa ar trebui să reexamineze aspectele organizatorice ale acestor conferinţe.
EnglishPlease reconsider the amendments which are particularly damaging to it.
Vă rog să reexaminaţi amendamentele care dăunează în special acesteia.
EnglishI think it is time for the EU to reconsider its approach to Belarus.
Cred că este timpul ca UE să își reconsidere abordarea față de Belarus.
EnglishThat is perhaps a sign that he should reconsider his position.
Acesta este poate un semn că ar trebui să îşi reconsidere punctul de vedere.
EnglishThe disaster in Japan is forcing us to fundamentally reconsider the issue of nuclear safety.
Catastrofa din Japonia ne forțează să reexaminăm în mod fundamental problema securității nucleare.
EnglishI would call on the Member States to reconsider that decision.
Îndemn statele membre să reconsidere această decizie.
EnglishOn the other hand, we should reconsider whether holding biannual EU-US summits is a good idea.
Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim mai bine dacă organizarea summiturilor bianuale UE-SUA este o idee bună.
EnglishI would therefore like to ask colleagues who have reservations to reconsider and vote for this report.
De aceea, aş dori să le solicit colegilor care au rezerve să se mai gândească şi să voteze în favoarea raportului.
EnglishThe Commission should reconsider its approach.
Comisia ar trebui să-şi reconsidere modul de abordare.
EnglishI would like to ask you to reconsider this.
Aş dori să vă solicit să analizaţi din nou acest lucru.
EnglishThis would really be a very opportune moment to assess the current situation and reconsider many energy problems.
Acesta ar fi un moment foarte oportun pentru a evalua situaţia actuală şi a reanaliza numeroase probleme de energie.
EnglishIt is definitely time for Parliament to reconsider its initial position and to make a move towards the Council.
Bineînțeles, este timpul ca Parlamentul să își revizuiască poziția sa inițială și să întreprindă o acțiune spre Consiliu.
EnglishI ask Mr Barroso to reconsider.
Îl rog pe dl Barroso să revină asupra acestei hotărâri.
EnglishI think we need to reconsider that.
Consider că trebuie să reconsiderăm acest lucru.
EnglishI would urge President Van Rompuy and President Barroso to reconsider the nature of the so-called exit strategy.
Îi îndemn pe preşedintele Van Rompuy şi preşedintele Barroso să reconsidere natura aşa-numitei strategii de ieşire din criză.