Traducere engleză-română pentru "reconstruction"

EN

"reconstruction" română traducere

volume_up
single-bundle reconstruction {substantiv}
EN

reconstruction {substantiv}

volume_up
reconstruction (dar şi: rebuilding)
Delaying the reconstruction effort would be equally irresponsible.
De asemenea, ar fi iresponsabil să amânăm efortul de reconstrucţie.
That is why I voted for the report on the European Agency for Reconstruction.
De aceea, am votat în favoarea raportului referitor la Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie.
Finally, the reconstruction phase represents an immense challenge.
În final, faza de reconstrucţie reprezintă o provocare imensă.
reconstruction (dar şi: reconstitution)

Exemple de folosire pentru "reconstruction" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe reconstruction of an infrastructure that has been widely damaged will take months.
Reconstrucția unei infrastructuri care a fost grav afectată va dura luni de zile.
EnglishParticularly disturbing are the reports of the reconstruction of the city of Kashgar.
Rapoartele privind reconstrucția orașului Kashgar sunt deosebit de îngrijorătoare.
EnglishWomen, Commissioner, are the main vehicle for peace and reconstruction in a country.
Femeile, dle comisar, sunt principalul vehicul pentru pacea şi reconstrucţia ţării.
EnglishSince then, where water had destroyed everything, reconstruction has had to take place.
De atunci, acolo unde apa a distrus totul, a trebuit să se înceapă reconstrucția.
EnglishWe will be bringing medicine and reconstruction materials that are desperately needed.
Vom aduce medicamente și materiale de reconstrucție de care au nevoie cu disperare.
EnglishOne is that we have got to move immediately from humanitarian aid to reconstruction.
Unul este faptul că trebuie să trecem imediat de la ajutorul umanitar la reconstrucţie.
EnglishAs President Préval says, reconstruction must be carried out more effectively.
Așa cum a spus dl preşedinte Préval, reconstrucţia trebuie realizată în mod mai eficient.
EnglishThe regions need the money urgently for reconstruction and for prevention.
Regiunile au nevoie urgentă de bani pentru reconstruire şi pentru acţiuni de prevenire.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Agency for Reconstruction.
De aceea, am votat în favoarea raportului referitor la Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie.
EnglishThe international community has promised USD 11.5 billion for the country's reconstruction.
Comunitatea internaţională a promis 11,5 miliarde de dolari pentru reconstrucţia ţării.
EnglishThey may be able to provide some help in connection with the long-term reconstruction.
Ar putea acorda ajutor în legătură cu reconstrucţia pe termen lung.
EnglishIn the reconstruction and development fund, EUR 2.4 billion overall has been lost.
În cadrul fondului pentru reconstrucţie şi dezvoltare, în total s-au pierdut 2,4 miliarde de euro.
EnglishThe Conference on the Reconstruction of Iraq is held in Madrid, Spain.
La Madrid (Spania) are loc Conferinţa privind reconstrucţia Irakului.
EnglishWe need to make greater efforts in the area of civil reconstruction.
Trebuie să depunem eforturi mai mari în domeniul reconstrucției civile.
EnglishThe European Union must participate in this twin emergency and reconstruction effort.
Uniunea Europeană trebuie să participe la această dublă urgenţă şi la eforturile de reconstrucţie.
EnglishThe European Bank for Reconstruction and Development is inaugurated in London, United Kingdom.
La Londra (Regatul Unit) este inaugurată Banca Europeană pentru Construcţie şi Dezvoltare.
EnglishWe have offered to switch this to reconstruction under review.
Ne-am oferit să trecem la această structură, care se află în revizuire.
EnglishDelaying the reconstruction effort would be equally irresponsible.
De asemenea, ar fi iresponsabil să amânăm efortul de reconstrucţie.
EnglishAn operation to provide aid and to help in reconstruction has been going on for a year.
O operaţiune menită să acorde ajutor şi să ajute la reconstrucţie este în plină desfăşurare de un an.
English. - Madam President, we are also delivering on the reconstruction front.
membru al Comisiei. - Dnă preşedintă, obţinem rezultate şi în ceea ce priveşte reconstrucţia.

Sinonime (în engleză) pentru "reconstruction":

reconstruction