Traducere engleză-română pentru "recorder"

EN

"recorder" română traducere

volume_up
recorder {substantiv}
volume_up
record {substantiv}
volume_up
recording {substantiv}
RO
EN

recorder {substantiv}

volume_up
For tips on using Problem Steps Recorder, read this article.
Pentru sfaturi despre utilizarea Înregistrator pași problemă, citiți acest articol.
You can change the following settings for Problem Steps Recorder:
Aveți posibilitatea să modificați următoarele setări pentru Înregistrator pași problemă:
After you close and reopen Problem Steps Recorder, it will return to the regular settings.
După ce închideți Înregistrator pași problemă, va reveni la setările obișnuite.
recorder (dar şi: flute)
recorder (dar şi: meter, numerator)

Exemple de folosire pentru "recorder" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSetting up a TV tuner and digital video recorder with Windows Media Center
Configurarea unui tuner TV și a unui recorder video digital cu Windows Media Center
EnglishAfter you close and reopen Problem Steps Recorder, it will return to the regular settings.
După ce închideți Înregistrator pași problemă, va reveni la setările obișnuite.
EnglishOpen Problem Steps Recorder by clicking the Start button , and then typing psr.
Deschideți Înregistrator de pași ai problemelor făcând clic pe butonul Start, apoi tastând psr.
EnglishInsert a writeable CD or DVD into your computer's CD or DVD recorder.
Introduceți un CD sau un DVD inscriptibil în CD-writerul sau DVD-writerul computerului.
EnglishProblem Steps Recorder only records the default number of screen shots.
Înregistrator pași problemă înregistrează numai numărul implicit de instantanee de ecran.
EnglishClick TV, click Recorder, and then click Recording Defaults.
Faceți clic pe TV, pe Înregistrator, apoi pe Valori implicite de înregistrare.
EnglishFor tips on using Problem Steps Recorder, read this article.
Pentru sfaturi despre utilizarea Înregistrator pași problemă, citiți acest articol.
EnglishA CD or DVD recorder drive (also known as a CD or DVD burner).
O unitate de înregistrare a CD-urilor sau DVD-urilor (denumită și CD sau DVD-writer).
EnglishYou can change the following settings for Problem Steps Recorder:
Aveți posibilitatea să modificați următoarele setări pentru Înregistrator pași problemă:
EnglishA CD or DVD burner (also called a CD or DVD recorder drive).
Un CD-writer sau un DVD-writer (denumit și inscriptor CD sau DVD).
EnglishWhen you adjust settings for Problem Steps Recorder, they're only saved for your current session.
Când reglați setările pentru Înregistrator pași problemă, se salvează numai pentru sesiunea curentă.
EnglishThe recorder stores only up to the limit that you indicate.
Înregistratorul stochează numai până la limita indicată.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click settings, click TV, click Recorder, and then click Recorder Storage.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe setări, pe TV, pe Înregistrator, apoi faceți clic pe Memorie înregistrator.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click settings, click TV, click Recorder, and then click Recorder Storage.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click settings, click TV, click Recorder, and then click Recording Defaults.
Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe setări, pe TV, pe Înregistrator, apoi faceți clic pe Valori implicite de înregistrare.
Englishsingle point recorder
EnglishOn the Windows Media Center start screen, scroll to Tasks, click Settings, click TV, click Recorder, and then click Media Libraries.
Pe ecranul de pornire Windows, defilați la Activități, faceți clic pe Setări, pe TV, pe Înregistrare, apoi faceți clic pe Biblioteci media.
EnglishOn the Windows Media Center start screen, scroll to Tasks, click Settings, click TV, click Recorder, and then click Recorder Storage.
Pe ecranul de pornire Windows, defilați la Activități, faceți clic pe Setări, pe TV, pe Înregistrare, apoi faceți clic pe Memorie înregistrator.
EnglishOn the Media Center start screen, scroll to Tasks, click Settings, click TV, click Recorder, and then click Recording Defaults.
Pe ecranul de pornire Media Center, defilați la Activități, faceți clic pe Setări, pe TV, pe Înregistrator, apoi faceți clic pe Valori implicite de înregistrare.
EnglishOn the Windows Media Center start screen, scroll to Tasks, click Settings, click TV, click Recorder, and then click Recording Defaults.
Pe ecranul de pornire Windows, defilați la Activități, faceți clic pe Setări, pe TV, pe Înregistrare, apoi faceți clic pe Valori implicite de înregistrare.