EN

recording {substantiv}

volume_up
It is possible to override some of the recording defaults for a single scheduled recording.
Este posibil să înlocuiţi unele setări de înregistrare implicite pentru o singură înregistrare programată.
Click the Recording tab, click Microphone, and then click Properties.
Faceți clic pe fila Înregistrare, pe Microfon, apoi pe Proprietăți.
There was a conflict with another recording that had higher priority.
A existat un conflict cu o altă înregistrare care avea o prioritate mai mare.

Exemple de folosire pentru "recording" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUntil I watch: Automatically deletes a recording after you finish watching it.
până la vizionare: Șterge automat o înregistrare după ce terminați vizionarea sa.
EnglishThere are no updated Guide listings available for the scheduled recording.
Nu este disponibilă nicio listă] Ghid actualizată pentru înregistrarea programată.
EnglishClick the Recording tab, and then click the desired drive from the drive menu.
Faceți clic pe fila Înregistrare, apoi faceți clic pe unitatea dorită din meniul de unități.
EnglishThere was a conflict with another recording that had higher priority.
A existat un conflict cu o altă înregistrare care avea o prioritate mai mare.
EnglishWatch live TV on one channel while recording a show on a different channel.
Să vizionați TV în direct pe un canal în timp ce înregistrați o emisiune pe un alt canal.
EnglishType the keyword for your recording, and then do one of the following:
Tastați cuvântul cheie pentru înregistrare, apoi alegeți una din următoarele variante:
EnglishClick the title of the show for more details on the recording status.
Faceți clic pe titlul emisiunii pentru mai multe detalii despre starea înregistrării.
EnglishFor 1 week: Automatically deletes a recording one week after it was recorded.
pentru 1 săptămână: Șterge automat o înregistrare la o săptămână după ce a fost înregistrată.
EnglishIf the Recording tab isn't there, your drive is not a CD burner.
Dacă fila Înregistrare nu este prezentă, unitatea nu poate inscripționa CD-uri.
EnglishI am in favour of a specific ban on recording with video cameras in cinemas.
Sunt în favoarea interzicerii specifice a înregistrărilor cu camere video în sălile de cinema.
EnglishIn Start time, enter the time you want the recording to start.
În Oră de început, introduceți ora la care doriți să pornească înregistrarea.
EnglishTap or click the title of the show for more details on the recording status.
Atingeți sau faceți clic pe titlul emisiunii pentru mai multe detalii despre starea înregistrării.
EnglishThis is about the recording by the performer, not by the writer.
Este vorba despre înregistrarea efectuată de interpret, şi nu de scriitor.
EnglishYou can pause the recording at any time, and then resume it later.
Aveți posibilitatea să puneți în pauză înregistrarea oricând și să o reluați mai târziu.
EnglishClick TV, click Recorder, and then click Recording Defaults.
Faceți clic pe TV, pe Înregistrator, apoi pe Valori implicite de înregistrare.
EnglishIn Stop time, enter the time you want the recording to stop.
În Oră de sfârșit, introduceți ora la care doriți să se încheie înregistrarea.
EnglishClick the Recording tab, click Line In, and then click Properties.
Faceți clic pe fila Înregistrare, pe Linie intrare, apoi pe Proprietăți.
EnglishWhen you do this, the show is recorded from the moment you start recording.
Când efectuaţi aceasta, emisiunea este înregistrată din momentul în care începeţi să înregistraţi.
EnglishWhen you do this, the show is recorded from the moment you start recording.
Când faceți acest lucru, emisiunea este înregistrată din momentul în care începeți să înregistrați.
EnglishClick the Recording tab, click Microphone, and then click Properties.
Faceți clic pe fila Înregistrare, pe Microfon, apoi pe Proprietăți.
Mai multe cuvinte
English
  • recording

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul englez-român.