EN

records {plural}

volume_up
records (dar şi: papers)

Exemple de folosire pentru "records" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNow that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
EnglishOn the Domain Control Panel page, on the Manage Domain menu, click Host Records.
Pe pagina Domain Control Panel, în meniul Manage Domain, faceți clic pe Host Records.
EnglishIn the Domains>>Details window, click Total DNS Control and MX Records.
În fereastra Domains>>Details, faceți clic pe Total DNS Control and MX Records.
EnglishAt the bottom of the Advanced DNS Manager pane, click Manage DNS Records.
În partea de jos a panoului Advanced DNS Manager, faceți clic pe Manage DNS Records.
EnglishWhen the Video mode button is highlighted, the Camera app records video.
Atunci când butonul Mod video este evidențiat, aplicația Cameră înregistrează video.
EnglishA video camera that records to an internal hard drive or flash memory card
O cameră video care înregistrează pe un hard disk intern sau o cartelă de memorie flash
EnglishFor centuries, our farmers have produced food without keeping vast quantities of records.
De secole, agricultorii noştri produc hrană fără să completeze mormane de documente.
EnglishSo let us base our criticism on facts and not take unfair records against the Chinese.
Să ne bazăm, deci, criticile pe fapte şi să nu acuzăm China pe nedrept.
EnglishProblem Steps Recorder only records the default number of screen shots.
Înregistrator pași problemă înregistrează numai numărul implicit de instantanee de ecran.
EnglishThat is why we want to have transparency in the records of universities.
De aceea, dorim să existe transparenţă în evidenţele universităţilor.
EnglishOn the Advanced DNS Settings page, in the A and CNAME Records section, click Add Record.
Pe pagina Advanced DNS Settings, în secțiunea A and CNAME Records, faceți clic pe Add Record.
EnglishAll companies in Romania must keep their own accounting records.
Toate societățile comerciale din România trebuie să țină o evidență contabilă proprie.
EnglishAccording to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
EnglishClick Go at the bottom of the Host Aliases: CNAME Records pane.
Faceți clic pe Go în partea de jos a panoului Host Aliases: CNAME Records.
EnglishIn his spare time, he plays and records music with various bands.
În timpul liber, el cântă și înregistrează muzică cu mai multe formații.
EnglishIf no empty rows are available in the Edit Host Records section, click new row.
Dacă nu este disponibil niciun rând necompletat în secțiunea Edit Host Records, faceți clic pe new row.
EnglishMX lookup tools can help you determine when your MX records are updated.
Instrumentele de căutare MX vă pot ajuta să determinați când sunt actualizate înregistrările MX.
EnglishAsk for the records of all the inspections carried out by the CNIL and ...
Cereți toate rapoartele care au fost întocmite de CNIL și ...
EnglishGeneral registers of employee records can be submitted online.
Registrul general de evidență al angajaților poate fi transmis on-line.
EnglishAdd two additional DNS records that are associated with your domain.
Adăugaţi două înregistrări DNS care sunt asociate domeniului dvs.