Traducere engleză-română pentru "to recover from"

EN

"to recover from" română traducere

EN

to recover from {verb}

volume_up
to recover from (dar şi: to cure of, to be cured of, to heal of)

Exemple de folosire pentru "to recover from" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European institutions and Member States are all striving to recover from the crisis.
Instituțiile europene și statele membre depun eforturi pentru redresarea din criză.
EnglishThey are also the ones to recover fastest from recession.
Acestea sunt, de asemenea, cele care își revin cel mai rapid în urma recesiunii.
EnglishFor more information, see Recover files from the Recycle Bin.
Pentru mai multe informații, consultați Recuperarea fișierelor din Coșul de reciclare
EnglishThis is precisely what is needed to recover from a recession.
Acesta este exact lucrul de care avem nevoie pentru ieşirea din recesiune.
EnglishWomen need to recover from giving birth in order to be ready to enter the labour market again.
Femeile trebuie să-şi revină după naştere pentru a fi pregătite să reintre pe piaţa muncii.
EnglishThe capability to recover from some disk-related errors automatically, which FAT32 cannot.
Capacitatea de a recupera automat după anumite erori legate de disc, ceea ce FAT32 nu poate realiza.
EnglishSuspicion and euro-scepticism will not help us to recover from the international economic crisis.
Suspiciunea și euroscepticismul nu ne vor ajuta să ne revenim din această criză economică internațională.
EnglishThere are programs available that are designed to recover lost pictures from digital cameras.
Există programe disponibile care sunt proiectate pentru a recupera imaginile pierdute din aparatele foto digitale.
EnglishYOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00.
Puteţi obţine de la Microsoft şi de la furnizorii săi despăgubiri numai pentru daune directe, până la valoarea maximă de 5 USD.
EnglishFor more info, go to How to determine and recover from Winsock2 corruption on the Microsoft website.
Pentru mai multe informații, accesați Cum să determinați și să vă refaceți după o eroare Winsock2 pe site-ul web Microsoft.
EnglishSee Recover files from the Recycle Bin.
Consultați Recuperarea fișierelor din Coșul de reciclare.
EnglishIndeed, we need the understanding and support of our colleagues in order to recover from the difficulties.
Într-adevăr, avem nevoie de înțelegerea și sprijinul colegilor noștri pentru a ne reveni din această situație dificilă.
EnglishThe first aim is to recover from the crisis.
Primul obiectiv este să ne revenim după criză.
EnglishIt has to recover from a long-lasting crisis.
Trebuie să își revină după o criză de durată.
EnglishFor more information, go to How to determine and recover from Winsock2 corruption on the Microsoft website.
Pentru mai multe informații, accesați Cum să determinați și să vă refaceți după o eroare Winsock2 pe site-ul web Microsoft.
EnglishFor more information, go to How to determine and recover from Winsock2 corruption on the Microsoft website.
Pentru mai multe informații, mergeți la Cum să determinați și să vă reveniți după deteriorarea Winsock2 pe site-ul Web Microsoft.
EnglishFor more information, go to How to determine and recover from Winsock2 corruption on the Microsoft website.
Pentru mai multe informații, accesați Cum se determină deteriorarea Winsock2 și se efectuează recuperarea pe site-ul Web Microsoft.
EnglishRecover Windows 7 from a serious error.
EnglishParliament must set an example, for us to recover from the financial crisis and regain the public's confidence.
Parlamentul trebuie să ofere un exemplu,pentru a ne redresa în urma crizei economice şi pentru a recâştiga încrederea publicului.
EnglishFor information about recovering a file, see Recover files from the Recycle Bin.
să restaurați fișierul mai târziu dacă este necesar. Pentru informații despre recuperarea unui fișier, consultați Recuperarea fișierelor din Coșul de reciclare.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

from prepoziţie
from conjuncţie
Romanian
from adverb
Romanian
to exempt from verb
to exonerate from verb
to wean from verb
Romanian