Traducere engleză-română pentru "recoverable"

EN

"recoverable" română traducere

EN

recoverable {adjectiv}

volume_up
recoverable

Exemple de folosire pentru "recoverable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTherefore, data older than 14 days is not recoverable via a restore from backups.
Aşadar, datele mai vechi de 14 zile nu se recuperează prin intermediul unei restaurări din copii de rezervă.
EnglishIf you choose to erase data quickly, some data might be recoverable using special software.
Dacă alegeți să ștergeți datele rapid, este posibil ca unele date să fie recuperate, utilizând un software special.
EnglishWe call for the creation of new targets for the collection, recycling and reuse of waste, part of which is of interest due to its recoverable raw material content.
Solicităm crearea de noi obiective pentru colectarea, reciclarea și utilizarea deșeurilor, care prezintă un interes parțial datorită conținutului său de materii prime recuperabile.