Traducere engleză-română pentru "recovery"

EN

"recovery" română traducere

volume_up
recovery {substantiv}
EN

recovery {substantiv}

volume_up
1. general
Startup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.
Reparare la pornire este unul dintre instrumentele de recuperare din meniul Opțiuni recuperare sistem.
In the search box, type recovery, and then click Recovery.
În caseta de căutare, tastați recuperare, apoi faceți clic pe Recuperare.
To get your recovery key, go to BitLocker Recovery Keys.
Pentru a obține cheia de recuperare, accesați Chei de recuperare BitLocker.
recovery
volume_up
restabilire {f} (însănătoșire)
The fact is, the only true response would be a European rescue and recovery plan for the automotive sector.
Adevărul este că singurul răspuns real ar fi un plan european de salvare şi de redresare pentru sectorul automobilelor.
2. "of one's health"
recovery
volume_up
refacere {f} (însănătoșire)
Domnule preşedinte, vă doresc o refacere rapidă.
Not respecting the new recovery plan will have serious consequences and will lead to a collapse of the stock.
Nerespectarea noului plan de refacere poate avea consecinţe grave şi va duce la colapsul stocului.
I do not think that what we have here is a recovery plan; instead, it is clearly what one might call a death certificate.
Nu cred că dispunem de un plan de refacere; mai degrabă, avem de-a face cu ce s-ar putea numi un certificat de deces.

Exemple de folosire pentru "recovery" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOnly through an ambitious budget will economic recovery be possible in Europe.
Redresarea economică va fi posibilă în Europa doar pe baza unui buget ambițios.
EnglishOf course we must support demand; consumption is the only route to recovery.
Desigur, trebuie să sprijinim cererea; consumul este singura cale de redresare.
EnglishAn economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
Redresarea economică este în curs, însă acest lucru nu înseamnă sfârșitul crizei.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Acest proces de reformă va asigura crearea premiselor necesare relansării economice.
EnglishWhy did we allocate zero euro to energy efficiency in the EU recovery package?
De ce am alocat zero euro eficienţei energetice în pachetul de relansare UE?
EnglishYou should only create a recovery partition if you don't currently have one on your PC.
Trebuie să creați o partiție de recuperare doar dacă nu aveți momentan una pe PC.
EnglishConsumption will, after all, be a crucial factor in Europe's economic recovery.
Consumul va fi, până la urmă, un factor esenţial pentru redresarea economică a Europei.
EnglishThat is why I appeal to you: we have a recovery plan here; it is well documented.
De aceea, fac apel la dumneavoastră: avem un plan de redresare; el este bine documentat.
EnglishWe have the European Economic Recovery Plan and we need to implement it.
Avem Planul european de redresare economică şi trebuie să-l punem în aplicare.
EnglishThis initiative was previewed in the Commission's recovery plan the previous month.
Această iniţiativă a fost vizualizată luna trecută în planul de recuperare al Comisiei.
EnglishRecovery must not be at the expense of our children and grandchildren.
Redresarea nu trebuie să fie făcută în detrimentul copiilor şi nepoţilor noştri.
EnglishThey support the EU strategy for economic recovery and the EU 2020 strategy.
Acestea sprijină strategia UE de redresare economică și strategia UE 2020.
EnglishThe success of the recovery also depends a lot on the success of the EU 2020 strategy.
De asemenea, succesul redresării depinde foarte mult de succesul strategiei UE 2020.
EnglishYes, there are signs of some recovery in parts of Europe's wider economy.
Da, există semne de redresare în unele sectoare ale economiei Europei per ansamblu.
EnglishThese economic recovery plans will not equip the European economy to face the future.
Aceste planuri de redresare economică nu vor pregăti economia europeană pentru viitor.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
Pentru a contracara efectul acestei crize, trebuie să începem să vorbim despre redresare.
EnglishMadam President, infrastructural development is crucial to our economic recovery.
Doamnă preşedintă, dezvoltarea infrastructurii este esenţială pentru redresarea economică.
EnglishA healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Un sistem bancar sănătos este o condiție prealabilă pentru o redresare economică durabilă.
EnglishOpen Recovery by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Deschideți Recuperare făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.
EnglishThe European economic recovery plan introduced in November 2008 has remained just words.
Planul european de redresare economică din noiembrie 2008 a rămas doar o declaraţie.

Sinonime (în engleză) pentru "recovery":

recovery