Traducere engleză-română pentru "recruiting"

EN

"recruiting" română traducere

volume_up
recruiting {substantiv}
volume_up
recruit {substantiv}
EN

recruiting {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "recruiting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishReligious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
Fanatismul religios de acolo recrutează numeroase grupuri de luptători.
EnglishRecruiting employees from abroad can also make a business more creative.
Recrutarea angajaţilor din alte ţări poate contribui la sporirea creativităţii în cadrul companiei.
EnglishThe key to this will be to find ways of recruiting and retaining healthcare professionals.
Cheia problemei va fi găsirea unor modalităţi de recrutare şi de reţinere a lucrătorilor din domeniul sănătăţii.
EnglishThe agency's procurement procedures and criteria for recruiting staff have also attracted criticism.
Procedurile de achiziții publice ale Agenției și criteriile de recrutare a personalului au atras, de asemenea, critici.
EnglishDifficulties are also evident in developing principles for recruiting personnel for Union diplomatic offices.
Sunt evidente și dificultățile în dezvoltarea principiilor pentru recrutarea personalului pentru funcțiile diplomatice ale Uniunii.
EnglishEURES, the European job portal, offers employers information and support on recruiting across the EU.
EURES, portalul european al locurilor de muncă, oferă angajatorilor sprijin şi informaţii cu privire la oportunităţile de recrutare pe teritoriul UE.
EnglishFinally, even in times of crisis and high unemployment rates, some employers are reporting difficulties in recruiting.
În cele din urmă, chiar și în perioade de criză cu rate ridicate ale șomajului, unii angajatori raportează dificultăți în recrutare.
EnglishEURES, the European job portal, offers employers information and support on recruiting across the EU.
 EURES, portalul european al locurilor de muncă, le oferă angajatorilor sprijin şi informaţii cu privire la oportunităţile de recrutare pe teritoriul UE.
EnglishThe main concerns regard the management of procurement procedures and criteria used for recruiting staff.
Principalele motive de îngrijorare se referă la gestionarea procedurilor de achiziții publice și la criteriile utilizate pentru recrutarea personalului.
English           Keeping accounts, paying taxes, recruiting and supervising qualified staff can all be decisive factors for success.
Printre factorii care pot juca un rol decisiv pentru reuşita în afaceri se numără evidenţa contabilă, plata impozitelor, recrutarea şi supravegherea personalului calificat.
EnglishI, too, would like to join those who have wished you success in recruiting and commanding a strong team of creative, independent and intelligent people.
Doresc să mă alătur şi eu celor care v-au urat succes în recrutarea şi conducerea unei echipe puternice de oameni creativi, independenţi şi inteligenţi.
EnglishIts aim is to help young people find a job on the European labour market and assist employers in recruiting young European mobile workers.
Scopul său este de a ajuta tinerii să-și găsească un loc de muncă pe piața europeană a muncii și să ajute angajatorii la recrutarea tinerilor lucrători europeni mobili.
EnglishWhen recruiting staff on the EU-wide labour market, professional qualifications, diplomas, experience or the knowledge of a certain language may be required.
La recrutarea personalului pe piaţa muncii din UE, angajatorul poate solicita anumite calificări profesionale, diplome, experienţă şi cunoaşterea unei limbi străine.
EnglishThis is not a matter of exerting national control over the EEAS, but of an interest in having geographical balance included as a criterion for recruiting staff to the service.
Nu este vorba aici de un control național asupra SEAE, ci de interesul de a avea în serviciu un personal recrutat inclusiv în baza criteriului echilibrului geografic.
EnglishThis makes it possible to have most regular and predictable demand covered by staff interpreters, whilst fluctuating demand and peak situations are catered for by recruiting AICs.
Aceasta face posibilă acoperirea cererii regulate şi previzibile prin personal permanent, în timp ce în situaţiile de cerere fluctuantă şi foarte ridicată se recrutează ACI.
EnglishIt is not, therefore, a rigid solution which imposes geographical criteria of this type when recruiting staff for the future service, but a flexible and auxiliary measure.
Prin urmare, nu este vorba despre o soluție rigidă care impune criterii geografice de acest tip când recrutează personal pentru viitorul serviciu, ci despre o măsură flexibilă și auxiliară.

Sinonime (în engleză) pentru "recruit":

recruit