Traducere engleză-română pentru "to rectify"

EN

"to rectify" română traducere

volume_up
rectifier {substantiv}
EN

to rectify [rectified|rectified] {verb}

volume_up
I am pleased that we were able to rectify that.
Sunt încântat că am putut rectifica acest aspect.
If this report is adopted, it will go a long way towards rectifying that.
Dacă raportul va fi adoptat, el va rectifica acest lucru din mai multe puncte de vedere.
We will then be able to rectify any shortcomings that stand out as functioning less well or as being less effective.
Apoi vom putea rectifica eventualele neajunsuri, cum ar fi funcţionarea mai puţin adecvată sau mai puţin eficientă.
to rectify (dar şi: to correct)
Immediately after the clean-up, after the damage limitation, we need to work together to rectify these mistakes.
Imediat după curăţenie, după limitarea pagubelor, trebuie să lucrăm împreună pentru a corecta greşelile.
If such an event occurs during the year, we will always be prepared to rectify the situation, but we advocate correct implementation and accurate planning.
Dacă un astfel de eveniment are loc în cursul anului, vom fi mereu pregătiţi să corectăm situaţia, dar pledăm pentru punerea în aplicare corectă şi planificarea precisă.
to rectify (dar şi: to purify, to refine)
volume_up
a curăța {vb.} (a rafina)
to rectify
volume_up
a corecta {vb.} (a rectifica)
Immediately after the clean-up, after the damage limitation, we need to work together to rectify these mistakes.
Imediat după curăţenie, după limitarea pagubelor, trebuie să lucrăm împreună pentru a corecta greşelile.
If such an event occurs during the year, we will always be prepared to rectify the situation, but we advocate correct implementation and accurate planning.
Dacă un astfel de eveniment are loc în cursul anului, vom fi mereu pregătiţi să corectăm situaţia, dar pledăm pentru punerea în aplicare corectă şi planificarea precisă.

Exemple de folosire pentru "to rectify" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to find out how the High Representative is intending to rectify this situation.
Doresc să aflu cum are de gând Înaltul Reprezentant să corecteze această situaţie.
EnglishIn 2006, the Commission tried to rectify the problem of the Mediterranean.
În 2006, Comisia a încercat să rectifice problema Mării Mediterane.
EnglishThis is a mistake that we must rectify, and now is the time to do so.
Aceasta este o greșeală pe care trebuie să o îndreptăm și este timpul să facem acest lucru.
EnglishI hope that Mr Rehn, who represents him, will rectify this in his second statement.
Sper ca dl Rehn, care îl reprezintă, să îndrepte această situaţie în cea de-a doua declaraţie a sa.
EnglishThis is also one of the problems we have tried to rectify with our new ideas.
Aceasta este, de asemenea, una din problemele pe care am încercat să le rectificăm prin noile noastre idei.
EnglishI urge the Commission and the Spanish Presidency to rectify this.
Invit Comisia şi preşedinţia spaniolă să rectifice acest lucru.
EnglishIt would be a disgrace for Europe if we did not rectify this.
Ar fi o dezonoare pentru Europa dacă nu am modifica acest lucru.
EnglishThe new policy must continue with the positive features of the current policy and rectify the errors.
Noua politică trebuie să continue aspectele pozitive din politica actuală și să repare erorile.
EnglishBoth have shown their weaknesses, but a genuine political commitment could rectify our mistakes.
Ambele au prezentat puncte slabe, însă greșelile pot fi îndreptate printr-un angajament politic sincer.
EnglishThat is something that we now need to rectify as a matter of urgency.
Acest lucru trebuie rectificat acum, de urgență.
EnglishWhen I took office, there was no crisis mechanism, and we had to rectify that.
Când am preluat această funcție, nu exista niciun mecanism de soluționare a crizelor, și a trebuit să schimbăm acest lucru.
EnglishI would ask you, Mr Barroso, to rectify this.
Aș dori să vă rog, dle Barroso, să rectificați acest lucru.
EnglishIt seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
Se pare că s-a strecurat o anumită eroare de proiectare în modelul nostru financiar și trebuie să o corectăm.
EnglishImmediately after the clean-up, after the damage limitation, we need to work together to rectify these mistakes.
Imediat după curăţenie, după limitarea pagubelor, trebuie să lucrăm împreună pentru a corecta greşelile.
EnglishI am pleased that we were able to rectify that.
Sunt încântat că am putut rectifica acest aspect.
EnglishWe will then be able to rectify any shortcomings that stand out as functioning less well or as being less effective.
Apoi vom putea rectifica eventualele neajunsuri, cum ar fi funcţionarea mai puţin adecvată sau mai puţin eficientă.
EnglishThat is what we wish to rectify.
Acesta este aspectul pe care dorim să îl rectificăm.
EnglishThe European Union has an important task, namely, to call upon these countries to rectify this unacceptable situation.
Uniunea Europeană are o sarcină importantă, şi anume de a îndemna aceste ţări să rectifice această situaţie inacceptabilă.
EnglishWe have a chance to rectify our mistakes.
EnglishNow it is time to rectify this.
Acum a sosit momentul să rectificăm acest aspect.