Traducere engleză-română pentru "recurrence"

EN

"recurrence" română traducere

volume_up
recurrence {substantiv}
EN

recurrence {substantiv}

volume_up
recurrence (dar şi: recidivism, relapse)
. - Mr President, the inevitable arrival and recurrence of a flu pandemic has thrust the issue of vaccination to the forefront of the news agenda.
. - Domnule preşedinte, apariţia şi recidiva inevitabilă a unei pandemii de gripă a adus problema vaccinării pe primul loc în ordinea de zi.
recurrence
volume_up
revenire {f} (de mai multe ori)

Exemple de folosire pentru "recurrence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere is evidence of some recurrence of some of these factors, especially in convergence regions.
Există dovada reapariției unora dintre acești factori, în special în regiunile de convergență.
EnglishThe disease had been eradicated there, and its recurrence can be directly linked to mass immigration.
Boala a fost eradicată acolo, iar reapariția sa poate fi direct legată de imigrația în masă.
EnglishWe must do our utmost to prevent the recurrence of such a dreadful event as the Chernobyl disaster.
Trebuie să depunem toate eforturile pentru a împiedica repetarea unor evenimente atât de înspăimântătoare.
EnglishIt is also, however, our obligation to prevent the recurrence of what we have discussed, using the funds at our disposal.
În acelaşi timp, avem şi obligaţia de a preveni repetarea celor discutate, utilizând fondurile de care dispunem.
EnglishMoreover, I believe that monitoring the application of the human rights clause will avoid a recurrence of such incidents.
Mai mult, cred că un control al aplicării clauzei drepturilor omului va evita repetarea unor asemenea incidente.
EnglishBy 'differently', I mean that reconstruction must be of better quality than before to prevent the recurrence of similar disasters.
"Altfel” înseamnă că reconstrucţia trebuie făcută mai bine decât înainte, pentru a preveni noi catastrofe similare.
EnglishWhat measures must be taken to avoid the recurrence of a crisis of such magnitude and for trade to continue expanding?
Ce măsuri trebuie luate pentru a evita repetarea unei crize de asemenea proporţii şi pentru a permite comerţului să îşi continue expansiunea?
EnglishIt is only when what we have decided is actually applied that we will be able to succeed in preventing the recurrence of accidents like those of the Erika and the Prestige.
Numai când ceea ce am decis se va aplica într-adevăr, abia atunci vom reuşi să prevenim repetarea unor accidente precum cele ale navelor Erika şi Prestige.
EnglishTherefore, and taking into account the constant recurrence of this problem throughout the EU, I welcome the draft resolution proposing to tackle such activities.
În consecință și având în vedere reapariția constantă a acestei probleme în întreaga UE, salut propunerea de rezoluție, care propune încetarea unor astfel de activități.
English. - Mr President, the inevitable arrival and recurrence of a flu pandemic has thrust the issue of vaccination to the forefront of the news agenda.
în numele Grupului PPE. - Domnule preşedinte, apariţia şi recidiva inevitabilă a unei pandemii de gripă a adus problema vaccinării pe primul loc în ordinea de zi.
EnglishThis is why I believe that it is important for European institutions to exert tighter control, which will prevent the recurrence of such a situation at European level in the future.
De aceea, cred că este important ca instituţiile europene să poată exercita un control mai riguros, care să prevină pe viitor apariţia unor asemenea situaţii la nivel european.

Sinonime (în engleză) pentru "recurrence":

recurrence
English
recurrent