Traducere engleză-română pentru "recurrent"

EN

"recurrent" română traducere

volume_up
recurrence {substantiv}
EN

recurrent {adjectiv}

volume_up
recurrent (dar şi: recusant)
The subject has now become a recurrent item on the agenda of the European Parliament.
Subiectul a devenit acum un element recurent pe ordinea de zi a Parlamentului European.
In the past, personal data protection has been a recurrent issue.
În trecut, protecţia datelor cu caracter personal a constituit un aspect recurent.

Exemple de folosire pentru "recurrent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe subject has now become a recurrent item on the agenda of the European Parliament.
Subiectul a devenit acum un element recurent pe ordinea de zi a Parlamentului European.
EnglishIn the past, personal data protection has been a recurrent issue.
În trecut, protecţia datelor cu caracter personal a constituit un aspect recurent.
EnglishA strict, recurrent review of data security is therefore indispensable.
Prin urmare, o revizuire strictă, recurentă a datelor privind securitatea se dovedeşte a fi indispensabilă.
EnglishRecurrent serious problems with animal transport are due to gross breaches of the law.
Problemele serioase recurente legate de transportul de animale se datorează încălcărilor flagrante ale legislaţiei.
EnglishIt also concerns the recurrent problem of the long-distance transport of animals, sometimes in grim conditions.
Aceasta se referă, de asemenea, la problema frecventă a transportului animalelor pe distanţe lungi, uneori în condiţii deplorabile.
EnglishWhilst we should certainly respect the rights of women, the recurrent practice of interrupting pregnancies should not be the main factor in the birth rate.
Respectând bineînțeles drepturile femeilor, nu ar trebui ca practica recurentă de întrerupere de sarcină să fie principalul factor în rata nașterilor.
EnglishThe European Court of Auditors stated that implementation of the College's budget is hampered by severe and recurrent weaknesses in its programming and monitoring.
Curtea de Conturi Europeană a declarat că execuția bugetului Colegiului este împiedicată de deficiențe grave și recurente de programare și monitorizare.
EnglishThe volcano continues to be active, and recurrent closures of airspace continue to take place, depending on the weather conditions affecting the dispersion of the ash cloud.
Vulcanul continuă să fie activ, iar închiderile repetate ale spaţiului aerian continuă să aibă loc, în funcţie de condiţiile meteorologice care afectează dispersia norului de cenuşă.

Sinonime (în engleză) pentru "recurrent":

recurrent
recurrence
English