Traducere engleză-română pentru "to redesign"

EN

"to redesign" română traducere

EN

to redesign {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to redesign" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are seeing a redesign of the Neighbourhood Policy and the Commission is the guardian of the holistic approach.
Asistăm la o reproiectare a politicii de vecinătate, iar Comisia este gardianul abordării globale.
EnglishHowever, when we redesign the structural policy, we must not behave as if it could solve all the problems of the European Union.
Totuşi, atunci când redefinim politica structurală, nu trebuie să acţionăm ca şi cum aceasta ar putea să rezolve toate problemele Uniunii Europene.
EnglishWe are playing a very active part in the global efforts to address these weaknesses and redesign the regulatory and institutional framework.
Avem un rol extrem de activ în eforturile globale de abordare a acestor puncte slabe şi în reformularea cadrului instituţional şi de reglementare.
EnglishHowever, we understand that the view of the Commission is that all outstanding issues can be resolved without a major redesign of the SIS II application.
Cu toate acestea, înţelegem că opinia Comisiei este că aspectele nerezolvate pot fi soluţionate fără o restructurare majoră a aplicaţiei SIS II.
EnglishI believe Parliament's involvement at the early stages of the redesign of this instrument will be of great value to it, so I am supporting this initiative.
Cred că implicarea Parlamentului din primele etape ale restructurării acestui instrument va fi de mare valoare, astfel încât sprijin această iniţiativă.
EnglishWe are redesigning, and while there is good news about what is happening in the South, the importance of this redesign and rethinking goes beyond the South.
Reproiectăm, iar dacă apar vești bune despre ceea ce se întâmplă în partea de sud, importanța acestei reproiectări și regândiri depășește limita sudului.
EnglishWe are competent enough to be able to judge at the end of a subsidy period whether the results are good and how we should redesign the programme.
Suntem suficient de competenți pentru ca, la sfârșitul unei perioade de subvenționare, să apreciem dacă rezultatele au fost bune sau dacă programul ar trebui regândit.
EnglishIn order to be able to achieve a significant reduction in CO2 emissions, manufacturers need to redesign vehicles so that they do not exceed a specific level in future.
Pentru a putea realiza o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, producătorii trebuie să îşi reproiecteze vehiculele, astfel încât acestea să nu depăşească un anumit nivel în viitor.