Traducere engleză-română pentru "to redirect"

EN

"to redirect" română traducere

EN

to redirect {verb tranzitiv}

volume_up
For example, to redirect the My Pictures folder, you might create a folder on SkyDrive called "Pictures."
De exemplu, pentru a redirecționa folderul Imaginile mele, puteți crea un folder în SkyDrive numit „Imagini”.

Exemple de folosire pentru "to redirect" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishClick Details, and then select the check box for each item you want to redirect.
Faceți clic pe Detalii, apoi bifați caseta de selectare pentru fiecare element pe care doriți să îl redirectați.
EnglishIf they were to decide they wanted to redirect funds, the Commission would look favourably on such requests.
Dacă ar decide că doresc să redirecționeze fondurile, Comisia ar privi aceste cereri favorabil.
EnglishBrowse to the location where you want to redirect this folder (for example, %userprofile%SkyDrivePictures).
Răsfoiți la locația unde doriți să redirecționați acest folder (de exemplu, %userprofile%SkyDriveImagini).
EnglishFor example, to redirect the My Pictures folder, you might create a folder on SkyDrive called "Pictures."
De exemplu, pentru a redirecționa folderul Imaginile mele, puteți crea un folder în SkyDrive numit „Imagini”.
EnglishThe involvement of European parties could help redirect the debates towards the real issues of these referendums.
Implicarea partidelor europene ar putea ajuta la reorientarea dezbaterilor către subiectele reale ale acestor referendumuri.
EnglishRight-click the folder you want to redirect ("My Pictures" in this example), and then click Properties.
Faceți clic dreapta pe folderul pe care doriți să-l redirecționați („Imaginile mele”, în acest exemplu), apoi faceți clic pe Proprietăți.
EnglishWe consider the European Commission's decision to redirect a portion of unused EU funds to energy infrastructures a good one.
Credem că decizia Comisiei Europene de a redirecţiona o parte a fondurilor UE neutilizate către infrastructurile de energie este binevenită.
EnglishYou can't choose other folders to sync, but you can redirect certain folders such as your Desktop and folders in libraries to your SkyDrive folder.
Nu puteți să alegeți alte foldere pe care să le sincronizați, dar puteți să redirecționați anumite foldere, cum ar fi Desktop și folderele din biblioteci în folderul SkyDrive.
EnglishYou will need to use this wizard if you decide to remove a domain that has had inbound messaging enabled or to redirect your e-mail to a different domain.
Va trebui să utilizaţi acest expert dacă decideţi să eliminaţi un domeniu care a avut activată mesageria de intrare sau să redirecţionaţi poşta electronică spre alt domeniu.
EnglishIt is now up to the national and regional authorities to make use of this opportunity to redirect the percentage of their ERDF funds for funding towards these projects.
Acum depinde de autorităţile naţionale şi regionale să folosească această ocazie pentru a redirecţiona procentajul din fondurile FEDR pentru finanţarea acestor proiecte.
EnglishWhere we see that there is more acute need, we will obviously divert money away from projects where it cannot be used and redirect it, so that it is not merely wasted as a grant.
Acolo unde observăm că există o nevoie mai acută, vom lua bani din proiectele în care nu pot fi folosiţi şi îi vom redirecţiona, astfel încât să nu fie irosiţi numai ca o subvenţie.