Traducere engleză-română pentru "to redistribute"

EN

"to redistribute" română traducere

EN

to redistribute [redistributed|redistributed] {verb}

volume_up
to redistribute (dar şi: to rearrange, to regroup)

Exemple de folosire pentru "to redistribute" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMicrosoft offers easy ways to redistribute Microsoft Security Essentials:
Microsoft oferă modalități simple de redistribuire a Microsoft Security Essentials:
EnglishWe need to reprioritise and redistribute funds within the EU budget.
Trebuie să realocăm fondurile din bugetul UE în ordinea priorităţilor şi să le redistribuim.
EnglishWe also believe that we should firstly redistribute existing funds before we call for new resources.
De asemenea, credem că ar trebui în primul rând să realocăm fondurile existente înainte de a cere noi resurse.
EnglishWe also want to redistribute money.
EnglishIf you want to share or redistribute a language pack, you’ll need to download it from the Download Center instead.
Dacă doriți să partajați sau să redistribuiți un pachet lingvistic, va trebui să-l descărcați de la Centrul de descărcare în schimb.
EnglishHowever, the point must be emphasised that we cannot abandon the objectives of the cohesion policy to redistribute funds in order to achieve the implementation of the EU 2020 strategy.
Trebuie însă subliniat faptul că nu putem abandona obiectivele politicii de coeziune pentru a redistribui fonduri în vederea atingerii strategiei UE 2020.
EnglishThe less money we redistribute on the basis of political priorities, the less risk of corruption there will be and the more viable will be Europe's regions and our entire economy.
Cu cât redistribuim mai puțini bani pe baza priorităților politice, cu atât vom avea un risc mai mic de corupție, iar regiunile Europei și întreaga noastră economie vor fi mai fiabile.