EN

reducing {adjectiv}

volume_up
reducing (dar şi: (speed-) reducing gear)

Exemple de folosire pentru "reducing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe need to set an example to the Member States by reducing our footprint by 50%.
Trebuie să dăm un exemplu statelor membre prin reducerea amprentei noastre cu 50 %.
EnglishI believe that the targets for reducing emissions are both ambitious and realistic.
Cred că ţintele de reducere a emisiilor sunt deopotrivă ambiţioase şi realiste.
EnglishSome countries, today, faced with the crisis, are reducing all their VAT rates.
În prezent, unele ţări care se confruntă cu criza, îşi reduc cotele de TVA.
EnglishIt is about reducing Member States' dependency on single outsource countries.
Este vorba despre reducerea dependenţei statelor membre faţă de statele furnizoare.
EnglishThis increases the disparity between these countries rather than reducing it.
Acest lucru mai degrabă crește disparitățile dintre aceste țări decât să le reducă.
EnglishThe European Union has recently succeeded in reducing overall CO2 emissions by 9%.
Uniunea Europeană a reuşit recent să reducă emisiile globale de CO 2 cu 9%.
EnglishThe latest science tells us we need to be reducing emissions by around 9% year on year.
Ultimele date arată că este nevoie să reducem emisiile cu circa 9% în fiecare an.
EnglishThis plan saves power on your mobile PC by reducing system performance.
Acest plan economisește energia pe PC-ul mobil reducând performanța sistemului.
EnglishAt the moment, it reads 'reducing emissions for deforestation and degradation'.
În momentul de faţă, formularea este "reducerea emisiilor pentru defrişare şi degradare”.
EnglishThe idea is a noble one: reducing the CO2 emissions of light vehicles.
Ideea este nobilă: reducerea emisiilor de CO2 provenind de la vehiculele uşoare.
EnglishIt means reducing the number of transactions from millions to a few thousand.
Înseamnă reducerea numărului de operaţiuni de la milioane la câteva mii.
EnglishThis can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.
Acest lucru este realizabil prin reducerea drastică a pragului electoral de 10 %.
EnglishIt is a way of reducing energy bills, which will please consumers.
Este un mod de reducere a facturilor la energie, care va plăcea consumatorilor.
EnglishThese figures show that continued growth can go hand in hand with reducing emissions.
Aceste cifre arată că o creștere continuă poate merge mână în mână cu reducerea emisiilor.
EnglishWe cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
Nu putem concura cu bunurile lor fără a reduce nivelul salariilor noastre la nivelurile lor.
EnglishFurthermore, the Commission had adopted policies that aim at reducing racist content online.
În plus, Comisia a adoptat politici care urmăresc să reducă conţinutul rasist online.
EnglishThe report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.
EnglishI am a big supporter of the idea of reducing the two EP seats to one, based in Brussels.
Susţin cu tărie ideea reducerii celor două sedii ale PE la unul singur, cel din Bruxelles.
EnglishSubject: Action programme for reducing administrative burdens in the EU
Subiect: Programul de acțiune pentru reducerea poverii administrative în Uniunea Europeană
EnglishReducing the number of inadmissible complaints has been a long-standing request of Parliament.
Reducerea numărului de plângeri inadmisibile este o veche solicitare a Parlamentului.

Sinonime (în engleză) pentru "reducing":

reducing
English
reduced