Traducere engleză-română pentru "reduction"

EN

"reduction" română traducere

volume_up
reduction {substantiv}
EN

reduction {substantiv}

volume_up
This is a 3% reduction compared to the figures for last year.
Aceasta înseamnă o scădere cu 3% faţă de cifrele înregistrate anul trecut.
The reduction in hazardous substances, upstream, will also lead to a reduction in recycling costs.
Reducerea substanțelor periculoase, în amonte, va duce, de asemenea, la o scădere a costurilor de reciclare.
Have the oil companies reduced fuel prices after the recent oil price reduction?
Companiile petroliere au redus prețurile la combustibil după recenta scădere a prețului petrolului?
reduction (dar şi: decrease)
reduction (dar şi: loss)

Exemple de folosire pentru "reduction" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Trebuie să includem în agendă o reducere, nu o creştere a timpului de lucru.
EnglishIt is a good thing that the reduction in the error rate has continued this year.
Este un lucru bun faptul că reducerea indicelui de eroare a continuat şi în acest an.
EnglishOtherwise, their reduction would lead to the failure of the Europe 2020 Strategy.
În caz contrar, reducerea acestora va duce la eșecul Strategiei Europa 2020.
EnglishIt was not achieved but the reduction in the number of deaths was substantial.
13 - Acesta nu a fost atins, dar reducerea numărului victimelor a fost substanţial.
EnglishIn this emerging setting, a reduction in plenary JPA meetings would make sense.
În acest cadru emergent, ar avea sens o reducere a reuniunilor plenare APP.
EnglishThe most important project relates to the reduction in incidences of violence.
Cel mai important proiect se referă la reducerea incidentelor de violenţă.
EnglishThis scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Acesta vizează în mod evident țările care nu își permit această reducere.
EnglishRegarding commitments, it is even, in real terms, a reduction of the budget.
În ceea ce privește angajamentele, este vorba cu adevărat de o reducere a bugetului.
EnglishThe global economic crisis led to a significant reduction in air traffic.
Criza economică globală a determinat o reducere semnificativă a traficului aerian.
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
Votul în favoarea amendamentului 85 va elimina această reducere a timpului de transport.
EnglishAs we have heard, overall, there has been a reduction in the number of errors being made.
După cum am auzit, în mare, a existat o reducere a numărului de erori efectuate.
EnglishThe EU must present ambitious targets for the reduction of greenhouse gases.
UE trebuie să propună obiective ambițioase pentru reducerea gazelor cu efect de seră.
EnglishThe Commission proposed a reduction target of 135 grams of CO2 per kilometre.
Comisia a propus o ţintă de reducere de 135 de grame de CO2 per kilometru.
EnglishFinally, promoting social inclusion, in particular through the reduction of poverty.
În cele din urmă, promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei.
English– short- and long-term steps towards the reduction of global imbalances,
– măsuri pe termen scurt și lung în vederea reducerii dezechilibrelor globale,
EnglishI have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.
Am auzit, de asemenea, o serie de comentarii cu privire la trecerea la o reducere cu 30 %.
EnglishFirstly, in the case of Europeana, we cannot allow a reduction in quality.
În primul rând, în cazul Europeana, nu putem permite o reducere a calităţii.
Englishthe reduction in or elimination of its non-agricultural income, while:
reducerea sau eliminarea venitului care nu provine din agricultură, în timp ce:
EnglishThat is why ALDE is calling for the EU to move to a 30% CO2 reduction target.
Din acest motiv, ALDE îi solicită UE să treacă la o reducere de 30 % a emisiilor de CO2.
EnglishAnother very important question is the reduction of poverty among women.
O altă problemă foarte importantă este reducerea sărăciei în rândul femeilor.

Sinonime (în engleză) pentru "reduction":

reduction
price reduction