EN

refine {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "refine" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe all want to work together to refine, reduce and replace animal testing.
Ne dorim cu toţii să colaborăm pentru a îmbunătăţi, reduce şi înlocui testarea pe animale.
EnglishOne way to refine a search is to use the operators AND, OR, and NOT.
O metodă de a rafina o căutare este utilizarea operatorilor AND, OR și NOT.
EnglishWe will continue to refine the clear and methodologically sound approach we have advanced.
Vom continua să perfecţionăm abordarea clară şi sigură din punct de vedere metodologic pe care am propus-o.
EnglishIt is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
Rafinarea, reducerea şi înlocuirea testelor pe animale sunt binevenite, atunci când acest lucru se poate realiza.
EnglishIn the Find album information dialog box, match the item or items to the correct album from the list or refine your search.
În caseta de dialog Găsire informații album, potriviți elementul sau elementele cu albumul corect din listă sau rafinați căutarea.
EnglishFollow the instructions in the Find Album Information dialog box to select the correct album from the list or to refine your search.
Urmați instrucțiunile din caseta de dialog Găsire informații album pentru a selecta albumul corect din listă sau a rafina căutarea.
EnglishWe take that feedback and refine the models—incorporating all of the positively tested features into the next round of models.
Preluam acest feedback şi rafinam modelele, încorporând în următoarea serie toate caracteristicile care au avut rezultate pozitive la testare.
EnglishI hope Parliament will engage with this and help refine this further so that we actually have something extremely positive to take back.
Sper ca Parlamentul să se implice în această iniţiativă şi să contribuie la detalierea ei, astfel încât să obţinem rezultate foarte bune.
EnglishThe Commission is actively engaged in practical work to refine the existing volcanic ash avoidance methodologies in aviation.
Comisia este angajată activ în activități practice de ameliorare a metodologiilor existente în aviație cu privire la evitarea norilor de cenușă vulcanică.
EnglishWe need to refine our criteria at all levels of governance so that we can accurately gauge the needs and aims of regional development.
Trebuie să ne perfecționăm criteriile de la toate nivelurile de guvernanță astfel încât să putem măsura cu precizie nevoile și scopurile dezvoltării regionale.
EnglishTo enable us to cope with current and future problems, new indicators need to be devised which will complement and further refine GDP.
Pentru a ne permite să facem faţă unor probleme actuale şi viitoare, trebuie concepuţi noi indicatori care să completeze şi să optimizeze în continuare PIB-ul.
EnglishWe can also examine how sustainable economic development in Europe is progressing and how we can refine our environmental policy.
Putem să examinăm, de asemenea, felul în care progresează dezvoltarea economică durabilă în Europa și cum putem să ne perfecționăm politica privind mediul înconjurător.
EnglishYou can add multiple search filters to a search, or even mix search filters with regular search terms to further refine your search.
Aveți posibilitatea să adăugați mai multe filtre de căutare la o căutare sau chiar că combinați filtre de căutare cu termeni de căutare obișnuiți pentru a rafina mai mult căutarea.
EnglishYou can also create custom information called tags and attach them to your pictures to further refine the way you find and organize your pictures.
De asemenea, aveți posibilitatea să creați informații particularizate denumite etichete și să le atașați imaginilor pentru a rafina metoda de găsire și organizare a imaginilor.
EnglishI would like to request - and here I am appealing to my fellow Members in particular, because tomorrow we will also be talking about the reserves - for us to refine our control mechanisms.
Aș dori să solicit - și aici apelez la colegii mei deputați, în special, deoarece mâine vom vorbi și despre rezerve - îmbunătățirea mecanismelor de control.
EnglishAfter the Player has found potential matches, follow the instructions in the Find Album Information dialog box to select the correct album from the list or to refine your search.
After the Player has found potential matches, follow the instructions in the Find Album Information dialog box to select the correct album from the list or to refine your search.