Traducere engleză-română pentru "to reflect on"

EN

"to reflect on" română traducere

EN

to reflect on {verb}

volume_up
The Commission will now study this report in detail and reflect fully on our response to it and to the Council conclusions and stakeholders' input.
Comisia va studia acum acest raport în detaliu și va reflecta pe deplin la răspunsul nostru la acesta, precum și la concluziile Consiliului și la contribuțiile părților interesate.

Exemple de folosire pentru "to reflect on" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese figures only partly reflect the suffering of the victims of these scams.
Aceste cifre reflectă numai parțial suferința victimelor acestor înșelătorii.
EnglishThe budget must reflect the Union's revised priorities arising from the treaty.
Bugetul trebuie să reflecte prioritățile revizuite ale Uniunii care decurg din tratat.
EnglishThis will reflect the central priority I attach to research and innovation.
Acest lucru va reflecta prioritatea centrală pe care o acord cercetării şi inovării.
EnglishSecondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
În al doilea rând, serviciul diplomatic al UE ar trebui să reflecte caracterul Uniunii.
EnglishThe value of a currency should reflect the condition of a state's economy.
Valoarea unei monede ar trebui să reflecte situaţia economică a unui stat.
EnglishIt might take a day or two for Outlook to reflect a new Facebook or Twitter setting.
Poate dura o zi sau două până când Outlook va reflecta o nouă setare Facebook sau Twitter.
EnglishSo I am pleased that the Presidency's priorities fully reflect this.
Așadar, sunt încântat că prioritățile Președinției reflectă pe deplin acest lucru.
EnglishIt is a genuine effort to reflect modern values within the European context.
Este un efort real de a reflecta valorile moderne în context european.
EnglishSuch a consensus should also reflect current trends in the world economy.
Un astfel de consens ar trebui să reflecte şi tendinţele curente ale economiei mondiale.
EnglishMy votes in Parliament on 10 March 2010 reflect my conscience on this subject.
Voturile mele din Parlament din 10 martie 2010 reflectă conştiinţa mea privind acest subiect.
EnglishThe value of a currency must reflect the state of health of the economy it serves.
Valoarea unei monede trebuie să reflecte starea de sănătate a economiei pe care o deserveşte.
EnglishI believe that it is not enough to simply refer to or reflect on this huge problem.
Consider că nu este suficient doar să ne referim la sau să reflectăm asupra acestei probleme.
EnglishSome people find them too strong, but I think they reflect that sense of frustration.
Unii le consideră prea aspre, dar eu cred că ele reflectă exact acel sentiment de frustrare.
EnglishIt is now time to reflect on whether an additional response is needed.
Acum este timpul să reflectăm la necesitatea unui răspuns suplimentar.
EnglishI trust the Lithuanian authorities will reflect on the matter.
Am încredere că autorităţile lituaniene vor reflecta asupra acestei probleme.
EnglishWe have only just begun to reflect on these exit strategies.
Tocmai ce am început să reflectăm asupra acestor strategii de ieşire din criză.
EnglishThey do not reflect the detailed and factual assessments that the committee has voted on.
Nu reflectă evaluările detaliate şi reale votate de către comisie.
EnglishThis subject, however, leads us to reflect on something else.
Cu toate acestea, subiectul de faţă ne îndeamnă să reflectăm asupra unui alt aspect.
EnglishIt is time for political leaders to reflect on just what is happening.
Este timpul ca liderii politici să reflecteze asupra evenimentelor.
EnglishI would like to reflect on the PES campaign 'Put the Children First'.
Aş dori să reflectez asupra campaniei PES "Put the Children First”.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

on prepoziţie
on adverb
to carry on verb
to go on verb
to put on verb
to hold on verb
to keep on verb
Romanian
to couple on verb
Romanian
to run on verb
Romanian
head on adjectiv
Romanian