EN

reflection {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "reflection" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.
Centrul de detenție de la Guantánamo Bay este o reflectare a acestei situații tragice.
EnglishI am asking on behalf of the Council, that Parliament give us this time for reflection.
În numele Consiliului, cer Parlamentului să ne acorde acest timp de gândire.
EnglishThat process of reflection is continuous, and should concern us all.
Acest proces de reflecţie este continuu şi ar trebui să ne preocupe pe noi toţi.
EnglishReflection is ongoing regarding the support for technological development.
Dezbaterea privind sprijinul pentru dezvoltare tehnologică este în curs.
EnglishIn Europe, there has, for centuries, been reflection about the concept of a just war.
În Europa se reflectează timp de secole la conceptul de război just.
EnglishThis reflection is certainly to be seen in the report on the European Parliament.
Această reflecţie urmează a fi observată cu siguranţă şi în raportul privind Parlamentul European.
EnglishI think that a period of reflection on the matter has been initiated.
Consider că a început o perioadă de reflecţie asupra acestui aspect.
EnglishLastly, this recommendation calls for reflection on the issue of bilateral agreements.
În sfârșit, această recomandare solicită reflecție cu privire la problema acordurilor bilaterale.
EnglishI hope you will take my questions not as provocation but as an aid to reflection.
Sper că veți interpreta întrebarea mea nu ca pe o provocare, ci ca pe un ajutor în direcția reflecției.
EnglishMoreover, there is an overall reflection process on the future of the common agricultural policy.
În plus, există un proces general de analiză asupra viitorului politicii agricole comune.
EnglishMany people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
Multe persoane au fost naive şi au crezut aceste lucruri, dar acum a venit timpul să reflectăm asupra lor.
EnglishAfter everything that has been said, I have a personal reflection.
După tot ceea ce s-a spus, doresc să exprim o părere personală.
EnglishFinally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
În cele din urmă, nu putem să mergem mai departe fără a medita la nivel colectiv la politica noastră energetică.
EnglishIt was therefore a natural reflection of the relations that Portugal has always maintained with Brazil.
Prin urmare, a fost o consecinţă naturală a relaţiilor permanente dintre Portugalia şi Brazilia.
EnglishOn reflection I think we could have spent more time on that had we been allowed to do so.
Dacă mă gândesc mai bine, cred că am fi putut aloca mai mult timp acestor acțiuni dacă am fi avut permisiunea.
EnglishThe amendments which have been prepared merit serious reflection and - in most cases - support.
Modificările care au fost elaborate merită o analiză serioasă şi - în majoritatea cazurilor - susţinere.
EnglishUrgency does not mean haste, and it certainly does not exclude taking time for joint reflection.
Urgenţa nu înseamnă grabă şi cu siguranţă nu exclude să ne acordăm timp în vederea unei reflecţii comune.
EnglishThis is a reflection of the new reality in the Union and also of the linguistic needs of our citizens.
Aceasta este o reflectare atât a noii realităţi din Uniune, cât şi a nevoilor lingvistice ale cetăţenilor noştri.
EnglishThe results of this study will be used in our reflection on the CAP for the period after 2013.
Rezultatele acestui studiu vor fi utilizate în reflecția noastră cu privire la PAC pentru perioada de ulterioară anului 2013.
EnglishThe second reflection concerns Parliament's role.
A doua reflecţie se referă la rolul Parlamentului.
Mai multe cuvinte
English
  • reflection

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-italian pentru ma multe traduceri.