Traducere engleză-română pentru "reform"

EN

"reform" română traducere

volume_up
reform {substantiv}
volume_up
reformer {substantiv}
volume_up
reformism {substantiv}
EN

reform {substantiv}

volume_up
These are reform in the public administration, in the judiciary and in the police.
Acestea sunt reforma administraţiei publice, a puterii judecătoreşti şi a poliţiei.
This reform process will create the conditions required for economic recovery.
Acest proces de reformă va asigura crearea premiselor necesare relansării economice.
Thorough reform of the common agricultural policy is therefore necessary.
Prin urmare, este necesară o reformă în profunzime a politicii agricole comune.

Exemple de folosire pentru "reform" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOf course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Desigur, sunt de acord că ţările candidate trebuie să continue procesul de reformă.
EnglishProgress is made if countries can easily reform their national institutions.
Se fac progrese, dacă ţările îşi pot reforma cu uşurinţă instituţiile naţionale.
EnglishHowever, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.
Totuși, continuarea reformei procesului Bologna este mai importantă ca niciodată.
EnglishThe solution to the Greek crisis must entail tough reform measures in Greece.
Soluţia la criza elenă trebuie să ducă la măsuri de reformă dure în această ţară.
EnglishThese are reform in the public administration, in the judiciary and in the police.
Acestea sunt reforma administraţiei publice, a puterii judecătoreşti şi a poliţiei.
EnglishWe must regard the Green Paper as the first step towards reform in this area.
Trebuie să privim Cartea verde ca fiind primul pas către reformă în acest domeniu.
EnglishYou spoke today about the reform of the labour market and the pension system.
Aţi vorbit astăzi despre reforma pieţei forţei de muncă şi a sistemului de pensii.
EnglishI will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Voi încheia cu cuvintele regretatului meu concetăţean, dl Justice Asprey: "Reformă?
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Acest proces de reformă va asigura crearea premiselor necesare relansării economice.
EnglishThe young people in North Africa who are so keen to see reform are looking to Turkey.
Tinerii din Africa de Nord care doresc să vadă reforme se raportează la Turcia.
EnglishOne of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
Una dintre greşelile fundamentale ale reformei din 2002 a fost centralizarea excesivă.
EnglishI am also happy to see that the G20 summit endorsed the historic reform of the IMF.
Mă bucur, de asemenea, să văd că summitul G20 a aprobat reforma istorică a FMI-ului.
EnglishMoves were made to reform the World Bank, but decades have passed since then.
S-au luat măsuri pentru reformarea Băncii Mondiale, dar de atunci au trecut decenii.
EnglishHowever, it needs to maintain the momentum of the reform process in all areas.
Cu toate acestea, trebuie să mențină ritmul procesului de reformă în toate domeniile.
EnglishOf course, Turkey must also take decisive steps on the path towards reform.
Desigur, Turcia trebuie, de asemenea, să ia măsuri decisive pe calea spre reformă.
EnglishThe public consultation has shown clearly that there is broad support for this reform.
Consultarea publică a arătat clar că această reformă se bucură de mult sprijin.
EnglishWhat I can say is that we are trying to achieve this as part of our CFP reform.
Ce pot să spun este că încercăm să obținem acest lucru ca parte a reformei noastre PCP.
Englishit is not appropriate to coordinate pension systems and their reform at EU level;
nu este adecvată coordonarea sistemelor de pensii şi a reformei acestora la nivelul UE;
EnglishThorough reform of the common agricultural policy is therefore necessary.
Prin urmare, este necesară o reformă în profunzime a politicii agricole comune.
EnglishThe imminent reform of the CAP gives us a real opportunity to address these issues.
Reforma iminentă a PAC ne oferă o ocazie reală de a aborda aceste probleme.

Sinonime (în engleză) pentru "reform":

reform
reformer