Traducere engleză-română pentru "reforming"

EN

"reforming" română traducere

volume_up
reform {substantiv}
volume_up
reformer {substantiv}
volume_up
reformism {substantiv}
EN

reforming {adjectiv}

volume_up
reforming

Exemple de folosire pentru "reforming" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMy country has made efforts towards reforming pensions and social assistance.
Țara mea a făcut eforturi în direcția reformei pensiilor și asistenței sociale.
EnglishIt is necessary to take this into account when reforming pension systems.
Este necesar să luăm în considerare acest lucru când reformăm sistemele de pensii.
EnglishI regret that the Treaty of Lisbon reforming the EU is not a reality.
Îmi pare rău că Tratatul de la Lisabona care reformează UE nu este o realitate.
EnglishI support the Klinz report in order to advance the process of reforming the rating agencies.
Sprijin raportul Klinz pentru a avansa procesul de reformă a agenţiilor de rating.
EnglishThis will only be made possible by reforming the entry price regime.
Acest lucru va fi posibil doar prin reformarea regimului prețului de intrare.
EnglishSince 2007, the Commission has embarked on a new programme reforming the justice sector.
Începând cu 2007, Comisia a început un nou program menit să reformeze sectorul justiţiei.
EnglishWe must therefore find new sources of funding, not least by reforming the current system.
Deci trebuie să găsim noi surse de finanţare, în special prin reformarea sistemului curent.
EnglishProportionality, protection and redress are the key to reforming this tool.
Proporţionalitatea, protecţia şi despăgubirile sunt cheia pentru reformarea acestui instrument.
EnglishThe European Union has also begun reforming its fisheries policy.
De asemenea, Uniunea Europeană a început reforma politicii sale în domeniul pescuitului.
EnglishWe are reforming the financial markets with the active support and participation of this Parliament.
Reformăm pieţele financiare cu sprijinul şi participarea activă a acestui Parlament.
EnglishThat is the central message of Parliament's approach to reforming the financial perspective.
Acesta este mesajul central al abordării reformei perspectivei financiare de către Parlament.
EnglishIn reforming the CAP, we must not forget the principles of integration, solidarity and community.
În reformarea PAC nu trebuie să uităm principiile integrării, solidarităţii şi comunităţii.
EnglishWe also need to ensure that we are reforming the European market.
Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că reformăm piața europeană.
EnglishIt must lead the way in reforming our financial system.
Trebuie să conducă procesul de reformare a sistemului nostru financiar.
EnglishIn 2000, Treaty changes agreed in Nice open the way for enlargement by reforming EU voting rules.
În anul 2000, Tratatul de la Nisa netezeşte calea în vederea extinderii prin reformarea regulilor de vot.
EnglishWe all have to act in reforming our societies.
Cu toții trebuie să acționăm pentru reformarea societății noastre.
EnglishThe timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.
Calendarul pentru alegeri este greșit, iar calendarul pentru reformarea Constituției este mult prea scurt.
EnglishIf establishing a political union requires reforming the Treaties by convening a convention, so be it.
Dacă instituirea unei uniuni politici impune reformarea tratatelor prin convocarea unei convenții, atunci așa să fie.
EnglishWe are having this reopening of talks at a time when we are reforming agricultural policy.
Această redeschidere a discuţiilor intervine într-un moment în care noi ne aflăm în plin proces de reformare a politicii agricole.
EnglishAt the same time, the question of reforming the operation of both important European courts should be considered.
În acelaşi timp, trebuie avută în vedere şi problema reformării modului de funcţionare a ambelor curţi europene.

Sinonime (în engleză) pentru "reform":

reform
reformer