Traducere engleză-română pentru "refrain"

EN

"refrain" română traducere

volume_up
refrain {substantiv}
RO
EN

refrain {substantiv}

volume_up
1. Muzică
refrain (dar şi: chorus)
Mr President, this is becoming a bit of a familiar refrain, to agree with my colleagues.
Domnule preşedinte, situaţia aceasta începe să devină deja un refren cunoscut, pentru a-i aproba pe colegii mei.

Exemple de folosire pentru "refrain" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
În acest moment, nu voi face niciun comentariu privind seriozitatea acestui argument.
EnglishWe must refrain from everything that is a hindrance to this peace.
Trebuie să ne abținem de la orice acțiune care ar submina procesul de pace.
EnglishIt is very easy to refrain from acting because others are doing nothing.
Este foarte uşor să nu acţionezi din cauză că ceilalţi nu fac nimic.
EnglishI shall refrain from drawing any conclusions, just as those who have spoken before me have done.
Mă voi abţine să trag concluzii, aşa cum au făcut şi cei care au vorbit înaintea mea.
EnglishThe 'ever more' refrain of a number of my fellow Members is too glib a response.
Refrenul "din ce în ce mai mult” rostit de mai mulţi colegi deputaţi în PE este un răspuns prea comod.
EnglishAbove all, the European Union must refrain from taking sides in the conflict.
Mai presus de toate, Uniunea Europeană trebuie să se abțină de la susținerea unei părți în conflict.
EnglishIt has also asked the Turkish authorities to refrain from different provocative actions.
Le-a solicitat de asemenea autorităţilor turce să se abţină de la diferite acţiuni de provocare.
EnglishWe call on the authorities to refrain from carrying out these punishments.
Cerem autorităților să renunțe la executarea acestor pedepse.
EnglishThe Dutch Reformed Political Party in the European Parliament has decided to refrain from voting.
Partidul politic reformat olandez din Parlamentul European a decis să se abţină de la vot.
EnglishPoliticians must refrain from quick and simple judgments.
Politicienii trebuie să se abțină de la hotărâri rapide și simple.
EnglishMr President, this is becoming a bit of a familiar refrain, to agree with my colleagues.
Domnule preşedinte, situaţia aceasta începe să devină deja un refren cunoscut, pentru a-i aproba pe colegii mei.
EnglishSo, is the common refrain that we must learn the lessons of this economic crisis genuine?
Aşadar, ceea ce trebuie să reţinem este că trebuie să învăţăm o lecţie în urma acestei veritabile crize economice?
EnglishLet us refrain from creating unnecessary obstacles between us.
Haideți să nu creăm obstacole inutile între noi.
EnglishWe should probably look at our own costs and refrain from increasing them during difficult economic times.
Ar trebui probabil să ne uităm la propriile costuri și să ne oprim din a le crește în perioade economice dificile.
EnglishWe encourage all stakeholders in Guinea to refrain from violence and to make a peaceful and democratic transition.
Încurajăm toate părţile interesate din Guineea să nu recurgă la violenţă şi să realizeze o tranziţie paşnică şi democratică.
EnglishThey also called on demonstrators - in Bahrain that is - to refrain from any acts of deliberate intimidation.
Ei au solicitat, de asemenea, demonstranților - și anume celor din Bahrain - să se abțină de la orice acte deliberate de intimidare.
EnglishWe must refrain from using budget support in countries where transparency in public spending cannot be assured.
Trebuie să ne abţinem de la utilizarea sprijinului bugetar în ţări în care nu poate fi asigurată transparenţa cheltuielilor publice.
EnglishParliament, as colegislator, should refrain from trying to acquire ever greater powers at the Commission's expense.
Parlamentul, în calitate de colegislator, ar trebui să se abţină de la a încerca să dobândească puteri şi mai mari, în dauna Comisiei.
EnglishLadies and gentlemen, we do all agree on the destination here, and I would appreciate it if we could all refrain from suggesting otherwise.
Doamnelor şi domnilor, suntem cu toţii de acord referitor la destinaţie şi aş aprecia dacă am putea să ne abţinem de la a sugera contrariul.
EnglishI will therefore refrain from speaking on behalf of a specific country on specific matters that are not relevant to European Union law.
Prin urmare, mă voi abţine să vorbesc în numele unei anumite ţări privind anumite aspecte care nu sunt relevante pentru legislaţia Uniunii Europene.

Sinonime (în engleză) pentru "refrain":

refrain