EN

to refresh [refreshed|refreshed] {verb}

volume_up
to refresh (dar şi: to calm down)
As you complete each item, the list will automatically refresh.
Pe măsură ce terminați fiecare element, lista se va reîmprospăta automat.

Exemple de folosire pentru "to refresh" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf you prefer to have Stop and Refresh as separate buttons, follow these steps:
Dacă preferați ca Stop și Reîmprospătare să fie butoane separate, urmați acești pași:
EnglishIf you prefer to have Go and Refresh as separate buttons, follow these steps:
Dacă preferați ca Salt și Reîmprospătare să fie butoane separate, urmați acești pași:
EnglishUnder Refresh your PC without affecting your files, tap or click Get started.
Sub Reîmprospătare PC fără a afecta fișierele, atingeți sau faceți clic pe Începeți lucrul.
EnglishYou’ll need it if you want to refresh or reset your PC in the future.
Veți avea nevoie de ea dacă doriți să reîmprospătați sau să resetați PC-ul în viitor.
EnglishIf you can't see the Windows Security dialogue box, refresh the page.
Dacă nu vedeți caseta de dialog Securitate Windows, reîmprospătați pagina.
EnglishA refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.
În general, o rată de împrospătare de minim 75 de hertzi produce un pâlpâit mai redus.
EnglishIf you don't see the Windows Security dialog box, refresh the page.
Dacă nu vedeți caseta de dialog Securitate Windows, reîmprospătați pagina.
EnglishThe remaining messages will be included in the next automatic refresh.
Mesajele rămase vor fi incluse în următoarea reîmprospătare automată.
EnglishIf you're having problems with your PC, you can try to restore, refresh or reset it.
Dacă întâmpinați probleme cu PC-ul, puteți încerca să îl restaurați, reîmprospătați sau resetați.
EnglishAs you complete each item, the list will automatically refresh.
Pe măsură ce terminați fiecare element, lista se va reîmprospăta automat.
EnglishClick the Monitor tab, and then click a refresh rate that's higher than 10 Hz.
Faceți clic pe fila Monitor, apoi faceți clic pe o rată de împrospătare cu o valoare mai mare de 10 Hz.
EnglishChanges to the refresh rate affect all users who log on to the computer.
Modificările asupra ratei de împrospătare afectează toți utilizatorii care fac Log on la computer.
EnglishThe higher the resolution, the higher your refresh rate should be.
Rata de împrospătare trebuie să crească proporțional cu rezoluția.
English(Because LCD monitors don't create flicker, they don't need to be set at high refresh rates.)
(Deoarece monitoarele LCD nu pâlpâie, nu trebuie să fie setate la rate mari de reîmprospătare.)
EnglishClick the Monitor tab, and then select a new refresh rate.
Faceți clic pe fila Monitor, apoi selectați o rată de împrospătare nouă.
EnglishYou can reduce or eliminate flickering by increasing the screen refresh rate.
Aveți posibilitatea să reduceți sau să eliminați pâlpâitul prin creșterea ratei de împrospătare a ecranului.
EnglishClick the refresh button in the upper right corner of the Family Safety dialog box.
Faceți clic pe butonul de reîmprospătare din colțul din dreapta sus al casetei de dialog Siguranța familiei .
EnglishFor more information, see Correct monitor flicker (refresh rate).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Corectarea pâlpâirii monitorului (rata de reîmprospătare).
EnglishFor more information, see Correct monitor flicker (refresh rate).
Pentru mai multe informații, consultați Corectarea pâlpâitului monitorului (rata de împrospătare).
EnglishWait a few minutes, refresh your screen, and try again.
Așteptați câteva minute, reîmprospătați browserul și încercați din nou.

Sinonime (în engleză) pentru "refreshing":

refreshing