Traducere engleză-română pentru "refugee"

EN

"refugee" română traducere

volume_up
refugee {substantiv}
EN

refugee {substantiv}

volume_up
Raising criminals to the status of political refugee cannot be accepted.
Ridicarea criminalilor la statutul de refugiat politic nu poate fi acceptată.
Otherwise, whole peoples may be able to settle in Europe under refugee status.
Altfel, în Europa s-ar putea stabili popoare întregi, sub acoperirea statutului de refugiat.
Nor should we reward the refugees with refugee status or permanent residence.
Nici nu ar trebui să recompensăm refugiații cu un statut de refugiat sau de ședere permanentă.
refugee (dar şi: fugitive)

Exemple de folosire pentru "refugee" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFrontex cannot be the only instrument involved in tackling the refugee crisis.
Frontex nu poate fi singurul instrument implicat în abordarea crizei refugiaților.
EnglishRaising criminals to the status of political refugee cannot be accepted.
Ridicarea criminalilor la statutul de refugiat politic nu poate fi acceptată.
EnglishOtherwise, whole peoples may be able to settle in Europe under refugee status.
Altfel, în Europa s-ar putea stabili popoare întregi, sub acoperirea statutului de refugiat.
EnglishAlmost every week we hear horrific reports from refugee camps in southern Europe.
Aproape săptămânal ascultăm rapoarte înfiorătoare din taberele de refugiaţi din sudul Europei.
EnglishThe primary purpose of his visit was to learn about the refugee situation.
Principalul scop al vizitei sale a fost de a afla mai multe despre situația refugiaților.
EnglishThe EU cannot afford to have the blood of any asylum-seeker or refugee on its hands.
UE nu își poate permite să se păteze cu sângele unui solicitant de azil sau al unui refugiat.
EnglishNor should we reward the refugees with refugee status or permanent residence.
Nici nu ar trebui să recompensăm refugiații cu un statut de refugiat sau de ședere permanentă.
EnglishWork on ensuring the sustainability of refugee return must continue.
Trebuie continuate eforturile pentru asigurarea durabilităţii repatrierii refugiaţilor.
EnglishThere will be financial support for this, from the European Refugee Fund in particular.
Pentru aceasta va exista sprijin financiar, în special din Fondul european pentru refugiați.
EnglishIn actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
Port-au-Prince este, de fapt, azi, o imensă tabără de refugiaţi.
EnglishWe should never condemn people who are forced to seek asylum or refugee status.
Nu ar trebui niciodată să-i condamnăm pe cei care sunt forţaţi să caute statutul de refugiat sau de azilant.
EnglishThe Hungarian Presidency is committed to advancing the proposals in the refugee package.
Președinția maghiară este hotărâră să promoveze propunerile din pachetul de măsuri privind refugiații.
EnglishRefugee resettlement is not the same as burden sharing.
Reinstalarea refugiaților nu este același lucru cu repartizarea sarcinilor.
EnglishThe expression 'climate refugee' has not yet entered the vocabulary of current international law.
Expresia "refugiat climatic” nu a intrat încă în vocabularul legislației internaționale actuale.
EnglishThey do not want to go to Greece, where they have practically no chance of receiving refugee status.
Nu doresc să meargă în Grecia, unde practic nu au nicio şansă să obţină statutul de refugiaţi.
EnglishThe Union has already allowed the European Refugee Fund to support pilot projects in this area.
Uniunea a permis deja Fondului european pentru refugiaţi să sprijine proiecte pilot în acest context.
EnglishAssistance also goes to the refugee camps along the Thai border.
Asistenţa este de asemenea direcţionată către taberele de refugiaţi de-a lungul graniţei thailandeze.
EnglishThe only refugee reception policy the Union could offer fell well short of requirements.
Singura politică de primire a refugiaților pe care o putea oferi Uniunea nu a reușit să întrunească cerințele.
EnglishI believe that procedures for conferring refugee status should be harmonised to achieve this end.
Pentru a atinge acest scop, cred că procedurile de acordare a statutului de refugiat trebuie armonizate.
EnglishMoreover, Thailand has other refugee issues to settle as well, such as the Hmong people from Laos.
Mai mult, Thailanda trebuie să se ocupe şi de problemele altor refugiaţi, cum ar fi poporul Hmong din Laos.