Traducere engleză-română pentru "refusal"

EN

"refusal" română traducere

volume_up
refusal {substantiv}
RO
volume_up
refuse {substantiv}
RO
EN

refusal {substantiv}

volume_up
However, any refusal to grant authorisation will have to be justified.
Cu toate acestea, orice refuz privind autorizarea va trebui justificat.
However, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Totuşi, orice refuz de a executa un mandat european de arestare nu-l invalidează pe acesta.
This refusal by the Council goes against the letter and the spirit of the Treaty of Lisbon.
Acest refuz al Consiliului este împotriva literei și spiritului Tratatului de la Lisabona.

Exemple de folosire pentru "refusal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe reasons for the refusal were clearly listed and they include in particular:
Motivele refuzului au fost enumerate clar şi acestea includ, în special:
EnglishThis refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă.
EnglishThe arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.
Mandatul de arestare are două componente: emiterea şi refuzul sau predarea, după caz.
EnglishHowever, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Totuşi, orice refuz de a executa un mandat european de arestare nu-l invalidează pe acesta.
EnglishHis relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Refuzul său constant de a respecta dorințele alegătorilor merită să fie condamnat în mod ferm.
EnglishHowever, any refusal to grant authorisation will have to be justified.
Cu toate acestea, orice refuz privind autorizarea va trebui justificat.
EnglishThis refusal by the Council goes against the letter and the spirit of the Treaty of Lisbon.
Acest refuz al Consiliului este împotriva literei și spiritului Tratatului de la Lisabona.
EnglishWe escaped thanks to the Bundesbank's refusal to prop up sterling.
Am scăpat mulţumită refuzului Bundesbank de a susţine lira sterlină.
EnglishShe should ask the bank for a written statement explaining the reasons for their refusal.
Ea ar trebui să solicite o declaraţie scrisă din partea băncii, care să includă motivele refuzului.
EnglishThe change could therefore begin by the refusal to invest you with the presidency.
Prin urmare, schimbarea poate începe cu refuzul de a vă investi pe dumneavoastră în funcţia de preşedinte.
EnglishMy intransigent refusal to be bribed or terrorised has caused me to be dismissed for a second time.
Refuzul meu intransigent de a fi mituit sau terorizat a provocat demiterea mea pentru a doua oară.
EnglishSo refusal of consent risks leading to both a data protection gap and a security gap.
Prin urmare, refuzul de a da consimţământul generează o breşă în protecţia datelor, dar şi o breşă de securitate.
EnglishThis allegation arose in 36% of all inquiries and included refusal of information or documents.
Această acuzaţie a apărut în 36 % din totalul anchetelor şi a inclus refuzul de informaţii sau documente.
EnglishEvery year, we show the Council the yellow card of discharge refusal and nothing happens.
În fiecare an, arătăm Consiliului cartonaşul galben al refuzului descărcării de gestiune şi nu se întâmplă nimic.
Englishthe reasons for refusal to recognise or rejection of a European Protection Order have been limited;
motivele pentru refuzul recunoașterii sau respingerea unui Ordin european de protecție au fost limitate;
EnglishThis involves a refusal to accept scientific reality.
Aceasta presupune refuzul de a accepta realitatea ştiinţifică.
EnglishRefusal of the extradition from Brazil of Cesare Battisti
Refuzul extrădării lui Cesare Battisti de către Brazilia
EnglishOur refusal to place it there is the greatest folly.
Refuzul nostru de a o plasa acolo este o mare nebunie.
EnglishSince this is the legal basis for the refusal to extradite Cesare Battisti, we cannot but reject it.
Deoarece aceasta este baza legală pentru refuzul de extrădare a lui Cesare Battisti, nu putem decât să-l respingem.
EnglishIn fact, the European Parliament's refusal to respect the Irish No vote runs contrary to the spirit of the Charter.
De fapt, refuzul Parlamentului European de a respecta votul negativ irlandez este contrar spiritului Cartei.