Traducere engleză-română pentru "to regard as"

EN

"to regard as" română traducere

EN

to regard as {verb}

volume_up
They are being constructed without any regard for EU safety standards.
Se construiesc fără a se ține cont de standardele de siguranță ale UE.
One important aspect relates to the deregulation of services, especially with regard to modes 3 and 4.
Un aspect important ține de liberalizarea serviciilor, mai ales în ceea ce privește modurile 3 și 4.
Charles, I hold you in a very high regard, but we are here for multilingualism and precisely for the rights of the minor languages.
Charles, am o părere foarte bună despre tine, dar ne aflăm aici pentru multilingvism și mai precis pentru drepturile limbilor minoritare.

Exemple de folosire pentru "to regard as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU has an extremely important role to play in this regard in both countries.
UE are de jucat un rol extrem de important în această privinţă în ambele ţări.
EnglishI think that sharing information and good practices is essential in this regard.
Cred că schimbul de informații și bune practici este esențial în această privință.
EnglishIn this regard, I am pleased to hear you say that you are working on a solution.
În această privinţă, sunt încântat să vă aud spunând că lucraţi la o soluţie.
EnglishIn this regard, we do not need to call for a new package and new legislation.
În această privință, nu trebuie să solicităm un nou pachet și o nouă legislație.
EnglishThe Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
Și din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
EnglishIt is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.
Trebuie să facem mai multe în ceea ce privește ocuparea lucrătorilor vârstnici.
EnglishThe situation is different with regard to technological disasters, for example.
Situația este diferită în ceea ce privește dezastrele tehnologice, de exemplu.
EnglishWe should not simply regard Turkey from the perspective of an accession candidate.
Nu trebuie să privim Turcia doar din perspectiva unui stat candidat la aderare.
EnglishWe must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Trebuie să admitem că s-au înregistrat progrese clare cu privire la egalitate.
EnglishLatvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.
Letonia ia notă cu entuziasm de propunerile Comisiei Europene în această direcţie.
EnglishIn this regard, Commissioner Vassiliou, the Commission proposal is excellent.
În această privinţă, dnă comisar Vassiliou, propunerea Comisiei este excelentă.
EnglishI expect clear words in this regard at the forthcoming EU-Africa summit in November.
Aștept discuții clare în acest sens la următorul summit UE-Africa din noiembrie.
EnglishThe EU regulation and national legislation need to be improved in this regard.
Reglementarea UE și cea națională trebuie să fie îmbunătățite în această privință.
EnglishI call for more stringent, EU-wide rules, particularly with regard to transport.
Solicit norme mai stricte la nivelul UE, în special în ceea ce privește transportul.
EnglishCommissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
Dle comisar, ne așteptăm să adoptați măsuri rapide și concrete în acest sens.
EnglishI consider it important that we continue to encourage people in this regard.
Consider că este important să continuăm să-i încurajăm pe cetăţeni în acest sens.
EnglishIt has an obligation to produce results with regard to climate change and energy.
Are obligaţia de a produce rezultate cu privire la schimbările climatice şi energie.
EnglishI strongly oppose the Commission's enlargement strategy with regard to Turkey.
Mă opun cu fermitate strategiei de extindere a Comisiei în ceea ce priveşte Turcia.
EnglishWe would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Am dori să primim un răspuns şi informaţii noi de la Comisie în această privinţă.
EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
În această privință, dnă Schaake, aș menționa două puncte concrete din raportul dvs.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

regard substantiv
as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
to act as verb