Traducere engleză-română pentru "to regenerate"

EN

"to regenerate" română traducere

EN

to regenerate [regenerated|regenerated] {verb}

volume_up
to regenerate
We really need equally strong discipline in both areas, as austerity on its own will not regenerate economic activity.
Avem cu adevărat nevoie de o disciplină la fel de riguroasă în ambele domenii, deoarece austeritatea singură nu va regenera activitatea economică.
The example of the Great Barrier Reef demonstrates that marine ecosystems can regenerate if the necessary environmental protection measures are put in place.
Exemplul Marii Bariere de Corali demonstrează că ecosistemele marine se pot regenera dacă sunt stabilite măsurile adecvate de protejare a mediului.
I firmly believe that there are numerous examples showing effective management of soil and water and the use of resistant crops which can regenerate the soil.
Sunt convins că există numeroase exemple de management eficient al solului şi al apei, precum şi de utilizare a unor culturi agricole rezistente, care pot regenera solul.

Exemple de folosire pentru "to regenerate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe really need equally strong discipline in both areas, as austerity on its own will not regenerate economic activity.
Avem cu adevărat nevoie de o disciplină la fel de riguroasă în ambele domenii, deoarece austeritatea singură nu va regenera activitatea economică.
EnglishThe example of the Great Barrier Reef demonstrates that marine ecosystems can regenerate if the necessary environmental protection measures are put in place.
Exemplul Marii Bariere de Corali demonstrează că ecosistemele marine se pot regenera dacă sunt stabilite măsurile adecvate de protejare a mediului.
EnglishI firmly believe that there are numerous examples showing effective management of soil and water and the use of resistant crops which can regenerate the soil.
Sunt convins că există numeroase exemple de management eficient al solului şi al apei, precum şi de utilizare a unor culturi agricole rezistente, care pot regenera solul.
EnglishIt is crucial to regenerate urban areas by reclaiming industrial sites and contaminated land, while promoting inclusive development of urban and rural areas.
Este esențial să se regenereze zonele urbane prin recuperarea zonelor industriale și a terenurilor contaminate, promovând totodată dezvoltarea incluzivă a zonelor urbane și rurale.
EnglishAs far as the Czech Republic is concerned, the North-West regional operational programme for the period 2007-2013 finances actions to regenerate and rehabilitate abandoned mining areas.
În ceea ce priveşte Republica Cehă, programul operaţional regional al zonei de nord-vest pentru perioada 2007-2013 finanţează măsuri de regenerare şi reabilitare a zonelor miniere abandonate.

Sinonime (în engleză) pentru "regeneration":

regeneration