EN

region {substantiv}

volume_up
region (dar şi: part)
There are roadblocks and demonstrations by farmers throughout the region.
Agricultorii din întreaga regiune organizează blocaje rutiere şi demonstraţii.
Serbia's role as guarantor of the region's security and stability is crucial.
Rolul Serbiei de garant al securității și stabilității în regiune este crucial.
In the course of this period, the situation in this region has changed profoundly.
În cursul acestei perioade, situația din această regiune s-a schimbat profund.
region
volume_up
regiune {f} (diviziune administrativă)
There are roadblocks and demonstrations by farmers throughout the region.
Agricultorii din întreaga regiune organizează blocaje rutiere şi demonstraţii.
Serbia's role as guarantor of the region's security and stability is crucial.
Rolul Serbiei de garant al securității și stabilității în regiune este crucial.
In the course of this period, the situation in this region has changed profoundly.
În cursul acestei perioade, situația din această regiune s-a schimbat profund.
region (dar şi: part)
volume_up
parte {f} (regiune)
One of those is also the region which I come from, Blagoevgrad.
Dintre acestea face parte şi regiunea din care provin, Blagoevgrad.
France, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
Franța, pe de altă parte, a fost liderul livrărilor în regiunea arabă.
We also need to secure peace in the region because it includes Afghanistan.
De asemenea, trebuie să asigurăm pacea în regiune şi pentru că din ea face parte şi Afganistanul.
region (dar şi: area, zone)
They have ensured that the Mediterranean region has been and still is a region of strategic interest.
Printre acestea, zona mediteraneeană a fost şi rămâne zonă de interes strategic.
The Masuria region forms the largest and most-visited lake district in Poland.
Regiunea Mazuria este zona lacustră cea mai întinsă şi mai vizitată din Polonia.
Russia must cooperate with the European Union in this region of maximum interest.
Rusia trebuie să coopereze cu Uniunea Europeană în această zonă de maxim interes.
region (dar şi: country)
volume_up
țară {f} (regiune)
Movie information and images are not available in your country or region.
Nu sunt disponibile informații și imagini despre filme în țara sau regiunea dvs.
The following additional payment methods are available per country or region.
Următoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
Health inequalities vary from country to country and from region to region.
Inegalitățile în materie de sănătate variază de la țară la țară și de la regiune la regiune.
region (dar şi: country, part, parts)
volume_up
ţinut {n} (regiune)
region (dar şi: part)
region (dar şi: part)
region
I therefore hope that such assistance will also be provided to the Italian regions severely affected by the recent floods, which brought local economies to their knees.
Prin urmare, sper că această asistență va fi acordată și regiunilor italiene afectate în mod grav de inundațiile recente, care au pus la pământ economiile locale.
region (dar şi: parts, realm)

Exemple de folosire pentru "region" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Masuria region forms the largest and most-visited lake district in Poland.
Regiunea Mazuria este zona lacustră cea mai întinsă şi mai vizitată din Polonia.
EnglishRussia must cooperate with the European Union in this region of maximum interest.
Rusia trebuie să coopereze cu Uniunea Europeană în această zonă de maxim interes.
EnglishThe EU Member States in the region can play an important role in this process.
Statele membre UE din regiune pot juca un rol important în cadrul acestui proces.
EnglishDue to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
Din cauza situaţiei din regiune, preşedinţia avea un spaţiu de manevră limitat.
EnglishWhat is more, the flood of refugees may reignite simmering tensions in the region.
Mai mult, valurile de refugiați pot reaprinde tensiunile reprimate din regiune.
EnglishThe EU has not yet found the 'key' to this region and lacks a systematic approach.
UE nu a găsit încă "cheia” acestei regiuni și îi lipsește o abordare sistematică.
EnglishThe EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
Investițiile UE în regiunile Mercosur se ridică la 167 de miliarde de euro anual.
EnglishSerbia's role as guarantor of the region's security and stability is crucial.
Rolul Serbiei de garant al securității și stabilității în regiune este crucial.
EnglishThis region connects 14 European countries and 115 million European citizens.
Această regiune reunește 14 țări europene și 115 milioane de cetățeni europeni.
EnglishThe Atlantic region is particularly important for fishing, transport and energy.
Regiunea atlantică este deosebit de importantă pentru pescuit, transport și energie.
EnglishIn the course of this period, the situation in this region has changed profoundly.
În cursul acestei perioade, situația din această regiune s-a schimbat profund.
EnglishThe following additional payment methods are available per country or region.
Următoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
EnglishThat is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
De aceea avem nevoie de politici active în Asia Centrală, în regiunea Mării Negre.
EnglishA fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
O cincime din resursele mondiale nedescoperite se află exact în această regiune.
EnglishIt stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.
Aceasta reprezintă stabilitate și siguranță, în acest caz în regiunea mediteraneană.
EnglishThe entire Xinjiang Region has enormous cultural significance for the entire world.
Întreaga regiune Xinjiang are o însemnătate culturală enormă pentru întreaga lume.
EnglishWe can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.
Acest lucru este vizibil, spre exemplu, în regiunea dintre Paris, Londra și Anvers.
EnglishThe health and environmental situation in that region is already very alarming.
Situația sănătății și a mediului în această regiune este deja foarte îngrijorătoare.
EnglishThat there is the drama, the tragedy that is currently taking place in that region.
Aceasta este drama, aceasta este tragedia care are loc în prezent în regiune.
EnglishThe logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
Consecinţa logică a acestui lucru este faptul că va creşte poluarea în zonă.

Sinonime (în engleză) pentru "region":

region
geographical region