Traducere engleză-română pentru "regular basis"

EN

"regular basis" română traducere

EN

regular basis {adjectiv}

volume_up
regular basis
Therefore, the exception can never apply to a situation that occurs on a regular basis.
Prin urmare, nu se poate aplica excepția la o situație care apare în mod regulat.
Many people from Poland go on holiday to Egypt on a regular basis.
Mulți cetățeni din Polonia își petrec vacanța în Egipt în mod regulat.
Both your operating system and your antivirus program should be updated on a regular basis.
Atât sistemul de operare, cât și programul antivirus trebuie actualizate în mod regulat.

Exemple de folosire pentru "regular basis" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTherefore, the exception can never apply to a situation that occurs on a regular basis.
Prin urmare, nu se poate aplica excepția la o situație care apare în mod regulat.
EnglishBoth your operating system and your antivirus program should be updated on a regular basis.
Atât sistemul de operare, cât și programul antivirus trebuie actualizate în mod regulat.
EnglishCleaning out your PC on a regular basis creates drive space and helps it run better.
Curățarea PC-ului în mod regulat eliberează spațiu pe disc și îl ajută să funcționeze mai bine.
EnglishCleaning out your PC on a regular basis frees up drive space and helps it run better.
Curățarea PC-ului în mod regulat eliberează spațiu pe disc și îl ajută să funcționeze mai bine.
EnglishIt is, in this case, working with Kosovo and is informing the Council on a regular basis.
În acest caz, lucrează cu Kosovo şi informează Consiliul periodic.
EnglishMany people from Poland go on holiday to Egypt on a regular basis.
Mulți cetățeni din Polonia își petrec vacanța în Egipt în mod regulat.
EnglishAccording to the legal basis, regular external and independent evaluation of the programme is required.
Conform temeiului juridic, este necesară evaluarea externă şi independentă a programelor.
EnglishBut we will always try to offer factual information, and that is something that we do on a regular basis.
Dar, noi vom încerca mereu să oferim informaţii bazate pe fapte şi acest lucru îl facem periodic.
EnglishAfter you install an antivirus program, set up the program to get updates and scan your PC on a regular basis.
După ce instalați un program antivirus, configurați programul să preia actualizări și scanați regulat PC-ul.
EnglishHuman rights are violated on a regular basis.
Drepturile omului sunt încălcate în mod frecvent.
EnglishI would like to say that we send, and will continue to send, the minutes of the SIS II committee on a very regular basis.
Aş dori să spun că trimitem şi vom continua să trimitem cu regularitate procesul-verbal al comisiei SIS II.
EnglishRun antispyware programs on a regular basis.
EnglishThese are updated on a regular basis.
EnglishThe Council and the Commission will inform the European Parliament on a regular basis about the establishment and the operations of the ESM.
Consiliul și Comisia vor informa Parlamentul European în mod regulat cu privire la instituirea și operațiunile MES.
EnglishI also feel that it would be useful to apply the principle of subsidiarity and proportionality on a regular basis at European level.
De asemenea, consider utilă aplicarea cu regularitate a principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii la nivel european.
EnglishThis is very dangerous, and we need to have much more rigorous assessment of how patients are cared for, on a regular basis.
Este o practică foarte periculoasă și am avem nevoie de o evaluare regulată mult mai riguroasă a modului în care pacienții sunt îngrijiți.
EnglishThe main challenge is precisely to ensure that the labour market meets the needs of new workers on an increasingly regular basis.
Principala provocare este exact aceea de a ne asigura că piaţa muncii satisface din ce în ce mai corespunzător nevoile noilor lucrători.
EnglishTo this end, the Directive establishes which information should be provided on a regular basis by the airport managing body.
În acest scop, directiva stabileşte ce informaţii ar trebui să fie furnizate în mod periodic de către organismul de gestionare a aeroportului.
EnglishHe obtained a one-year employment contract in Budapest, while he continued to habitually reside in Germany where he returned on regular basis.
A obţinut un contract de muncă cu durata de 1 an în Budapesta, dar şi-a păstrat domiciliul în Germania, unde revenea frecvent.
EnglishAlthough these standards are often formally obeyed, the EU is also aware that it has partners that do not comply with them on a regular basis.
Deși, în mod formal, aceste standarde sunt adesea respectate, UE este conștientă că anumiți parteneri ai săi nu le respectă tot timpul.

Sinonime (în engleză) pentru "on a regular basis":

on a regular basis
English

Traduceri similare în dicționarul englez-român

basis substantiv
regular adjectiv
regular rip substantiv
legal basis substantiv
on a regular basis adverb
daily basis adjectiv
Romanian
on a monthly basis adverb
Romanian
on the basis adverb
Romanian