EN

regularity {substantiv}

volume_up
regularity (dar şi: uniformity)
Dangerous incidents occur with alarming regularity, but are mostly swept under the carpet.
Incidentele periculoase apar cu o regularitate alarmantă, dar sunt în mare parte "ascunse sub covor”.
There must be an increased focus not only on regularity but also on efficiency, to ensure that taxpayers' money is spent correctly.
Trebuie să ne concentrăm nu doar pe regularitate, ci şi pe eficienţă, pentru a ne asigura că banii contribuabililor sunt cheltuiţi corect.

Exemple de folosire pentru "regularity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDangerous incidents occur with alarming regularity, but are mostly swept under the carpet.
Incidentele periculoase apar cu o regularitate alarmantă, dar sunt în mare parte "ascunse sub covor”.
EnglishWe would not confuse judgment of the regularity or irregularity of expenditure with approval or disapproval of the purpose.
Nu am confunda raţiunea regularităţii sau neregularităţii cheltuielilor cu aprobarea sau dezaprobarea scopului.
EnglishThere must be an increased focus not only on regularity but also on efficiency, to ensure that taxpayers' money is spent correctly.
Trebuie să ne concentrăm nu doar pe regularitate, ci şi pe eficienţă, pentru a ne asigura că banii contribuabililor sunt cheltuiţi corect.
EnglishI consider that more details are required to provide a deeper and more detailed explanation showing the regularity of the accounts.
Consider că sunt necesare mai multe detalii pentru a oferi o explicație mai profundă și mai detaliată cu privire la regularitatea conturilor.
EnglishI believe that cohesion policy must be more result-oriented, and less focused on the regularity of expenditure and procedures.
Consider că politica de coeziune trebuie să se orienteze mai mult către rezultate și mai puțin către regularitatea cheltuielilor și a procedurilor.
EnglishIn its report the Court of Auditors again qualified its opinion on the legality and regularity of the underlying transactions.
În raportul său, Curtea de Conturi a formulat din nou o opinie cu rezerve în ceea ce privește legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.
EnglishAs regards legality and regularity, the Court gives an unqualified opinion on revenue and commitments, as in previous years.
În ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea, la fel ca şi în anii anteriori, Curtea emite o opinie fără rezerve referitor la venituri şi angajamente.
Englishregularity of the step
Englishregularity of the step
EnglishAs for the legality and regularity of the underlying transactions, some people are saying that the Court of Auditors' statement is negative.
În ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor secundare, unele persoane afirmă că declaraţia Curţii de Conturi este negativă.
EnglishHowever, these agencies' opinions can sometimes seriously impact the economy of the country whose financial regularity they are rating.
Cu toate acestea, avizele acestor agenții pot avea uneori un impact serios asupra economiei țării în care evaluează regularitatea tranzacțiilor financiare.
EnglishIn its report on the accounts of the Agency, the Court of Auditors qualified its opinion on the legality and regularity of the underlying transactions.
În raportul său privind conturile Agenției, Curtea de Conturi a formulat o opinie cu rezerve cu privire la legalitatea și conformitatea operațiunilor subiacente.
EnglishThe Court of Auditors qualified its opinion on the legality and regularity of the transactions underlying its accounts for the 2009 financial year.
Curtea de Conturi a formulat o opinie cu rezerve în ceea ce privește legalitatea și conformitatea operațiunilor subiacente conturilor sale pentru exercițiul financiar 2009.
EnglishWith regard to the legality and regularity of transactions, I am pleased that the positive trend in the reduction of the overall error rate continued in 2009.
În ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor, sunt mulţumit de continuarea, în 2009, a tendinţei pozitive în ceea ce priveşte reducerea indicelui general de eroare.
EnglishThe European Court of Auditors has now failed to confirm the legality and regularity of the EU's financial transactions in its annual audit reports 14 times in succession.
Curtea Europeană de Conturi nu a reuşit până acum să confirme legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor financiare din UE în rapoartele de audit anuale, de 14 ori la rând.
EnglishMoreover, on the legality and regularity of the EU expenditure, the auditors only cleared 9% of the expenses for the year 2008, a percentage similar to the past.
Totodată, în ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea cheltuielilor UE, auditorii au justificat doar 9 % din cheltuielile pentru anul 2008, un procentaj similar celui din trecut.
EnglishI think that it is even one of the victims of this phenomenon because drought and floods are affecting us all in Europe with ever-increasing regularity, but their impact is felt primarily by farmers.
Cred că este chiar una dintre victime, pentru că seceta şi inundaţiile tot mai frecvente în Europa ne afectează pe toţi, dar îi afectează mai întâi pe agricultori.
EnglishAs regards the legality and regularity of the underlying transactions, the second key message is that there has been an overall decrease in the level of irregularity in recent years.
În ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor secundare, cel de-al doilea mesaj principal este acela că nivelul neregulilor a scăzut la nivel global în ultimii ani.

Sinonime (în engleză) pentru "regularity":

regularity
regular
regularization
regularly