Traducere engleză-română pentru "rehabilitation"

EN

"rehabilitation" română traducere

EN

rehabilitation {substantiv}

volume_up
Steps are now being taken towards the next phase of decontamination and rehabilitation.
Acum se iau măsuri pentru etapa următoare de decontaminare și de reabilitare.
They need assistance and social rehabilitation programmes.
Acestea au nevoie de programe de asistență și de reabilitare socială.
A sum of EUR 134 million was released for early rehabilitation and reconstruction efforts.
O sumă de 134 milioane de euro a fost deblocată pentru eforturile de reconstrucţie şi de reabilitare imediată.

Exemple de folosire pentru "rehabilitation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSteps are now being taken towards the next phase of decontamination and rehabilitation.
Acum se iau măsuri pentru etapa următoare de decontaminare și de reabilitare.
EnglishThis money will be used to finance the rehabilitation of infrastructure damaged by the disaster.
Acești bani vor servi la finanțarea reabilitării infrastructurii afectate de catastrofă.
EnglishHas it launched EU rehabilitation measures at political and economic level?
A lansat UE măsuri de reparare la nivel politic și economic?
EnglishDuring the rehabilitation period, the entire 'medical tourism' chain would gain from this benefit.
În perioada de convalescenţă, întregul lanţ al "turismului medical” ar avea de câştigat.
EnglishThey need assistance and social rehabilitation programmes.
Acestea au nevoie de programe de asistență și de reabilitare socială.
EnglishThis rehabilitation is essential for the region's stability.
Această redresare este esenţială pentru stabilitatea regiunii.
EnglishAppropriate environmental rehabilitation is also imperative.
De asemenea, este imperativă reabilitarea adecvată a mediului.
EnglishThese units have to provide a financial guarantee to cover the cost of rehabilitation of the land.
Aceste unităţi trebuie să ofere o garanţie financiară pentru a acoperi costul reabilitării terenului.
EnglishA sum of EUR 134 million was released for early rehabilitation and reconstruction efforts.
O sumă de 134 milioane de euro a fost deblocată pentru eforturile de reconstrucţie şi de reabilitare imediată.
EnglishFinally, the rehabilitation: damage repair, replanting and everything related to this.
În sfârşit, cu privire la reabilitare: repararea pagubelor, replantarea şi toate celelalte care ţin de acest aspect.
EnglishIn Europe and the Western world, rehabilitation is clearly an important, basic aspect of a sentence.
În Europa și în lumea occidentală, reabilitarea este clar un aspect important, de bază, al unei sentințe.
EnglishYou spoke of the ecological rehabilitation of the environment.
Aţi vorbit despre reabilitarea ecologică a mediului.
EnglishWe are also supporting Commissioner Piebalgs in linking relief to rehabilitation and development.
De asemenea, îl susţinem de dl comisar Piebalgs în demersul de a asocia ajutorul cu reabilitarea şi dezvoltarea.
EnglishOn this occasion, I would like to place particular emphasis on the issue of rehabilitation of cancer patients.
Cu această ocazie, aş dori să subliniez în mod special problema reabilitării pacienţilor cu cancer.
EnglishWe are also prepared to support an Afghan-led rehabilitation process for former militants.
Suntem, de asemenea, pregătiţi să susţinem un proces de reabilitare a foştilor militanţi, proces condus de către Afganistan.
EnglishI believe it should help to ensure proper linkage of relief, rehabilitation and development operations.
Consider că ar trebui să asigure legătura corespunzătoare între operaţiunile de ajutor de urgenţă, de reabilitare şi de dezvoltare.
EnglishThe European Commission, for its part, should contribute to the rehabilitation of the destroyed town and its environment.
În ceea ce o priveşte, Comisia Europeană trebuie să contribuie la reabilitarea oraşului distrus şi a mediului său natural.
EnglishThat is essential if we wish to achieve a lasting rehabilitation of national budgets, something that is not always popular.
Acest lucru este esențial dacă dorim să realizăm o reabilitare de durată a bugetelor naționale, ceea ce nu este întotdeauna posibil.
EnglishFurthermore, the EU is looking into the possibility of assisting the US with the resettlement and rehabilitation of former detainees in third countries.
În plus, UE analizează posibilitatea de a asista SUA în privinţa integrării şi reabilitării foştilor deţinuţi în ţări terţe.
EnglishMy report proposes a series of strategic legislative and non-legislative initiatives, geared towards the rehabilitation of the European Single Market.
Raportul meu propune o serie de iniţiative strategice legislative şi non-legislative, îndreptate către reabilitarea pieţei unice europene.

Sinonime (în engleză) pentru "rehabilitation":

rehabilitation
Mai multe cuvinte
English
  • rehabilitation

În dicționarul român-italian vei găsi mai multe traduceri.