Traducere engleză-română pentru "relative"

EN

"relative" română traducere

volume_up
relative {substantiv}
RO
RO
RO

"pronume relative" engleză traducere

EN

relative {adjectiv}

volume_up
relative
There are three reasons for this relative pessimism.
Există trei motive pentru acest pesimism relativ.
It is not enough that there is relative agreement on the topic within the EU.
Faptul că există un consens relativ referitor la acest subiect pe teritoriul UE nu este suficient.
After a period of relative calm, President Lukashenko is again using force against opposition activists.
După o perioadă de calm relativ, preşedintele Lukaşenko foloseşte din nou forţa împotriva activiştilor din opoziţie.
relative (dar şi: collateral)
RO

pronume relative {neutru plural}

volume_up
pronume relative

Exemple de folosire pentru "relative" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs has already been mentioned, relative stability plays a decisive role for Germany.
După cum s-a menţionat deja, stabilitatea relativă joacă un rol hotărâtor pentru Germania.
EnglishIt is not enough that there is relative agreement on the topic within the EU.
Faptul că există un consens relativ referitor la acest subiect pe teritoriul UE nu este suficient.
EnglishFinally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
În cele din urmă, aș dori să precizez că există o dimensiune absolută și una relativă a coeziunii.
EnglishFurthermore, in some Member States, minimum income schemes do not meet the relative poverty threshold.
În plus, în unele state membre sistemele de venit minim nu respectă pragul sărăciei relative.
EnglishAt the same time, as our relative size decreases, our negotiating power decreases as well.
În acelaşi timp, pe măsură ce dimensiunea noastră relativă scade, puterea noastră de negociere scade şi ea.
EnglishThe EU cannot hold relative opinions regarding human rights.
UE nu poate susţine opinii relative privind drepturile omului.
EnglishIn other words: they have been cut in relative terms at the time they were most needed.
Cu alte cuvinte, aceste fonduri au fost reduse, din punct de vedere procentual, în momentul în care erau cel mai necesare.
EnglishIt will not help us if exchange rates do not develop correctly relative to each other.
În situaţia în care ratele de schimb nu se evoluează corect unele în raport cu celelalte, acest lucru nu ne va fi de ajutor.
EnglishSimilarly, we observed the amendments made by the S&D Group, advocating the principle of relative stability.
De asemenea, am observat amendamentele făcute de Grupul S&D, care susţin principiul stabilităţii relative.
EnglishThe authorities will assess whether your relative/partner may stay beyond 3 months on condition that you:
Autorităţile vor evalua dacă partenerul/rudele din afara UE pot sta cu dumneavoastră mai mult de 3 luni, dacă:
EnglishThere are three reasons for this relative pessimism.
Există trei motive pentru acest pesimism relativ.
EnglishAfter a period of relative calm, President Lukashenko is again using force against opposition activists.
După o perioadă de calm relativ, preşedintele Lukaşenko foloseşte din nou forţa împotriva activiştilor din opoziţie.
EnglishEurope views all this with relative indifference.
Europa priveşte situaţia cu o relativă indiferenţă.
EnglishIn my opinion, only then will the possibility exist of bringing about a relative degree of stability in the region.
În opinia mea, doar atunci va exista posibilitatea atingerii unui nivel relativ de stabilitate în regiune.
EnglishYet our global trading position, relative economic weight and international competitiveness are in jeopardy.
Poziţia noastră pe piaţa globală, greutatea economică relativă şi competitivitatea internaţională sunt în pericol.
EnglishWe know that since the mid-1990s, we have been losing productivity relative to the big economies that we compete with.
Ştim că, de la jumătatea anilor '90, ne-am pierdut productivitatea faţă de marile economii cu care concurăm.
EnglishIt is important to ensure the conservation and recovery of stocks and to revise the principle of relative stability.
Este important să asigurăm conservarea şi redresarea stocurilor şi să revizuim principiul stabilităţii relative.
EnglishThe strategy has proven ineffective because emissions have increased in absolute as well as in relative terms.
Strategia s-a dovedit a fi ineficientă deoarece emisiile au crescut deopotrivă ca valori absolute şi ca valori relative.
EnglishA currency value should reflect the relative value of a country's imports and exports - the state of its economy.
Valoarea unei monede ar trebui să reflecte valoarea relativă a importurilor și exporturilor unei țări, adică situația sa economică.
EnglishFinally, on agriculture, the consultation shows a relative growth consensus on the need to further reform CAP.
În final, în ceea ce priveşte agricultura, consultarea arată un consens relativ privind necesitatea unei reforme suplimentare pentru PAC.

Sinonime (în engleză) pentru "relative":

relative
relations
English
relatively