Traducere engleză-română pentru "reluctance"

EN

"reluctance" română traducere

volume_up
reluctance {substantiv}
RO
EN

reluctance {substantiv}

volume_up
I understand this reluctance, but only for the current economic context.
Înţeleg această ezitare, dar numai în contextul economic actual.

Exemple de folosire pentru "reluctance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Există reticență din partea mai multor state membre cu privire la această propunere.
EnglishThis reluctance certainly sets limits on our ambitions, as we need unanimity in the Council.
Această reticenţă ne limitează ambiţiile, întrucât avem nevoie de unanimitate în Consiliu.
EnglishI understand this reluctance, but only for the current economic context.
Înţeleg această ezitare, dar numai în contextul economic actual.
EnglishMr President, I can, however, understand Western reluctance to use this ultimate means.
Dle Președinte, pot, totuși, înțelege reticența Occidentului de a utiliza această ultimă soluție.
EnglishThe Lisbon strategy failed due to the reluctance of the Member States to keep their own promises.
Strategia de la Lisabona a eşuat din cauza ezitării statelor membre în a-şi ţine promisiunile.
EnglishTheir reluctance to increase the EU budget is quite understandable.
Reticenţa lor faţă de creşterea bugetului UE este de înţeles.
EnglishCould the Commission tell us what reluctance or reservations it observed in the Council meeting on 4 May?
Ar putea Comisia să ne spună ce ezitări sau rezervări a observat în reuniunea Consiliului din 4 mai?
EnglishI can understand its reluctance to reveal unnecessarily information about people's origins or opinions.
Îi pot înţelege reticenţa de a dezvălui în mod inutil informaţii despre originea sau opiniile persoanelor.
EnglishHowever, we are concerned about the reluctance of some Member States, notably France, to do so.
Cu toate acestea, suntem preocupați de ezitarea unor state membre, în mod considerabil a Franței, de a proceda astfel.
EnglishI should just like to make one remark to say that I regret the Council's reluctance to sign up to this common register.
Aș dori să menționez că regret reticența Consiliului cu privire la aderarea la acest registru comun.
EnglishThe Council's reluctance to cooperate with Parliament as far as the discharge is concerned is extremely alarming.
Reticența Consiliului de a coopera cu Parlamentul în ceea ce privește descărcarea de gestiune este extrem de alarmantă.
EnglishThat is why I am surprised by the reluctance shown by the Council and by some colleagues in the European Parliament.
De aceea sunt surprinsă de reticenţa afişată de Consiliu şi de către o parte dintre colegii din Parlamentul European.
EnglishI did so with some slight reluctance.
EnglishAlso noticeable is the increasing reluctance of young people to take up work in what is, undoubtedly, a difficult sector.
De asemenea, se remarcă reticenţa tot mai mare a tinerilor de a se dedica unei activităţi într-un sector care este, fără îndoială, dificil.
EnglishI stress very strongly that we regret the permanent reluctance of the ECJ to publish its members' declarations of financial interests.
Subliniez cu insistenţă faptul că regretăm împotrivirea permanentă a CEJ de a publica declaraţiile de interese financiare ale membrilor săi.
EnglishNevertheless, some problems remain in a limited number of countries mainly because of their reluctance to comply with full harmonisation.
Totuşi, într-un număr limitat de ţări, mai există unele probleme, datorate în principal rezistenţei acestora faţă de armonizarea completă.
EnglishSecondly, there is a certain reluctance to concentrate on priority projects, or to talk about the error rate for these projects.
În al doilea rând, există o anumită reticență de concentrare pe proiectele prioritare, sau de a vorbi despre rata de eroare pentru aceste proiecte.
EnglishAll this will help to strengthen consumer confidence and overcome the reluctance of businesses to engage in cross-border trade.
Toate acestea vor ajuta la consolidarea încrederii consumatorului și la sporirea interesului întreprinderilor față de tranzacțiile transfrontaliere.
EnglishParliament should also press China on its continued reluctance to permit Taiwan a voice on the international stage.
Parlamentul ar trebui, de asemenea, să facă presiuni asupra Chinei pentru a permite Taiwan-ului să se exprime cu o singură voce distinctă pe scena internaţională.
EnglishWe must understand the reluctance of the Iraqi Government to let Camp Ashraf continue to be a nuisance to their good neighbourly relations with Iran.
Trebuie să înţelegem reticenţa guvernului irakian de a-i permite taberei Ashraf să tulbure în continuare relaţiile bune de vecinătate cu Iranul.

Sinonime (în engleză) pentru "reluctance":

reluctance
reluctant
English