EN

remaining {adjectiv}

volume_up
remaining
There is no prospect of improvement in the remaining months of this year.
Nu există perspective de îmbunătăţire în lunile care au mai rămas din acest an.
On the remaining one, there is a disagreement between Parliament and the Council.
Referitor la cea care a mai rămas, există un dezacord între Parlament și Consiliu.
I trust this success will be maintained during the remaining three months.
Sper ca acest succes să fie menţinut în cele trei luni care au mai rămas.
remaining (dar şi: left)

Exemple de folosire pentru "remaining" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the remaining one, there is a disagreement between Parliament and the Council.
Referitor la cea care a mai rămas, există un dezacord între Parlament și Consiliu.
EnglishNow, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.
Acum, singura prezenţă internaţională rămasă este misiunea de monitorizare a UE.
EnglishI wish them well in the remaining time and thank them for their work so far.
Le urez succes în timpul rămas şi le mulţumesc pentru activitatea lor de până acum.
EnglishThere is no prospect of improvement in the remaining months of this year.
Nu există perspective de îmbunătăţire în lunile care au mai rămas din acest an.
EnglishWe need to include the last remaining Member States in the information exchange system.
Trebuie să includem ultimele state membre în sistemul schimbului de informaţii.
EnglishUntil there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
Până când va apărea o alternativă credibilă, aceasta este singura opțiune care ne rămâne.
EnglishThese same reasons are also behind our abstention on the remaining reports.
Aceleaşi motive stau la baza abţinerii noastre privind restul rapoartelor.
EnglishI trust this success will be maintained during the remaining three months.
Sper ca acest succes să fie menţinut în cele trei luni care au mai rămas.
EnglishMr Albertini now has the floor to speak for the two minutes he has remaining as rapporteur.
Dl Albertini are acum cuvântul pentru două minute, cât i-au mai rămas ca raportor.
EnglishWe therefore look forward to remaining in a dialogue with you as the negotiations progress.
Deci sperăm să menţinem dialogul cu dumneavoastră pe măsura evoluţiei negocierilor.
EnglishEurope can overcome the crisis, but not by standing still and remaining where we are today.
Europa poate depăşi criza, dar nu stând liniştită şi rămânând unde ne aflăm astăzi.
EnglishHowever, we voted against in IMCO as the flaws remaining were too large.
Totuși, am votat împotrivă în IMCO deoarece neajunsurile care au rămas sunt prea mari.
EnglishWhich are the remaining issues to be discussed and which are the most difficult subjects?
Care sunt chestiunile care mai rămân de discutat și care sunt cele mai dificile subiecte?
EnglishThe remaining items will be discussed, except some of the items planned for Thursday.
Punctele rămase vor fi discutate, cu excepţia câtorva dintre punctele planificate pentru joi.
EnglishI consider the remaining points positive, so I have voted in favour.
Consider că aspectele rămase sunt unele pozitive, aşa că am votat pentru.
EnglishThe item currently printing might finish, but the remaining items will be canceled.
Elementul care este imprimat în prezent se poate finaliza, dar restul elementelor se vor revoca.
EnglishThe remaining cards are piled in the lower-right corner of the table.
Cărțile rămase sunt așezate în stivă în colțul din stânga-jos al tablei.
EnglishOnce the recast version of the MID has been adopted, the remaining directives will be repealed.
După ce va fi adoptată versiunea reformată a MID, directivele rămase vor fi abrogate.
EnglishClick the battery icon to see the charge remaining on each battery.
Faceți clic pe pictograma bateriei pentru a vedea capacitatea rămasă a fiecărei baterii.
EnglishThe remaining messages will be included in the next automatic refresh.
Mesajele rămase vor fi incluse în următoarea reîmprospătare automată.

Sinonime (în engleză) pentru "remaining":

remaining