EN

removable {adjectiv}

volume_up
removable (dar şi: revocable)
Insert the removable media that contains your recovery certificate.
Introduceți suportul amovibil care conține certificatul de recuperare.
Plug in or insert the removable media that you're using to store your certificate.
Conectați sau introduceți suportul amovibil pe care îl utilizați pentru stocarea certificatului.
When prompted to insert the removable media, click OK.
Când vi se solicită să inserați suportul amovibil, faceți clic pe OK.
removable (dar şi: detachable)
removable (dar şi: mobile, movable)

Exemple de folosire pentru "removable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSome data cards might not have physically identifiable or removable SIMs.
Unele cartele de date pot să nu aibă SIM-uri identificabile fizic sau amovibile.
English(The USB flash drive might be listed under "Removable devices" or something similar.)
(Unitatea flash pentru USB poate fi listată sub „Removable devices” sau ceva similar.)
EnglishPlug in or insert the removable media that you're using to store your certificate.
Conectați sau introduceți suportul amovibil pe care îl utilizați pentru stocarea certificatului.
EnglishInsert the removable media that contains your recovery certificate.
Introduceți suportul amovibil care conține certificatul de recuperare.
English(Cameras and most other removable devices are usually connected to a USB port.)
(Aparatele foto și majoritatea celorlalte dispozitive amovibile sunt conectate de obicei la un port USB).
EnglishRemovable storage devices such as USB flash drives can also become fragmented.
Dispozitivele de stocare amovibilă cum ar fi unitățile flash pentru USB pot deveni totodată fragmentate.
EnglishUse this option to scan the contents of removable drives, such as USB flash drives.
Utilizați această opțiune pentru a scana conținutul unităților amovibile, cum ar fi unitățile flash USB.
EnglishGo to Advanced and click the option to Scan removable drives.
Accesați Complex și faceți clic pe opțiunea Scanare unități amovibile.
EnglishPlug the removable device (such as a USB flash drive) into the USB port on your computer.
Conectați dispozitivul amovibil (cum ar fi o unitate flash pentru USB) în portul USB de pe computer.
EnglishOn removable media, such as a USB flash drive, SD card, microSD card, CD or DVD
Pe un suport amovibil cum ar fi o unitate flash pentru USB, o cartelă SD, o cartelă microSD, un CD sau un DVD
EnglishPaste the contacts to a network share or removable media, or burn them to a disc.
Lipiți persoanele de contact la o partajare de rețea sau la un suport amovibil sau inscripționați-le pe un disc.
EnglishWhen prompted to insert the removable media, click OK.
Când vi se solicită să inserați suportul amovibil, faceți clic pe OK.
EnglishYou can also use a CD, DVD, or other removable media.
De asemenea, puteți utiliza un CD, un DVD sau un alt suport amovibil.
EnglishTo complete these steps, you'll need removable media (a USB flash drive or floppy disk).
Pentru a termina acești pași, aveți nevoie de un suport amovibil, (o unitate flash pentru USB sau o dischetă).
EnglishRemovable data cards can be in the format of PC cards, USB cards or dongles, or ExpressCards.
Cartelele de date amovibile pot fi în format de cartelă PC, cartele USB sau dongle-uri sau cartele ExpressCard.
EnglishClick Reset password, and then insert your password reset disk (or other removable media).
Faceți clic pe Reinițializare parolă, apoi introduceți discul (sau alt suport amovibil) de reinițializare a parolei.
EnglishWhenever scans run, your removable drives will also be scanned (if they’re attached to your PC).
Ori de câte ori se execută scanări, discurile amovibile vor fi și ele scanate (dacă sunt atașate la computer).
EnglishTo complete these steps, you'll need removable media such as a USB flash drive or floppy disk.
Pentru a termina acești pași, aveți nevoie de un suport amovibil, cum ar fi o unitate flash pentru USB sau un CD.
EnglishThe Player doesn't automatically add a file that you play from removable media, such as a CD or DVD.
Playerul nu adaugă automat un fișier pe care îl redați din unități media amovibile, cum ar fi un CD sau DVD.
EnglishWe recommend storing your recovery certificate on removable media such as a CD or USB flash drive.
Recomandăm stocarea certificatului de recuperare pe un suport amovibil, cum ar fi un CD sau o unitate flash USB.

Sinonime (în engleză) pentru "removable":

removable
removal
English