Traducere engleză-română pentru "renewable energy"

EN

"renewable energy" română traducere

EN

renewable energy {substantiv}

volume_up
1. Tehnologie
Renewable energy projects, such as solar thermal electricity, are eligible.
Proiectele de energie regenerabilă, precum electricitatea termică solară sunt eligibile.
The Commission adopts a White Paper on renewable energy sources.
Comisia adoptă o carte albă privind sursele de energie regenerabilă.
It is a fact that financing for renewable energy sources has risen by 300%.
Este cunoscut că finanţarea surselor de energie regenerabilă a crescut cu 300 %.

Exemple de folosire pentru "renewable energy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is a fact that financing for renewable energy sources has risen by 300%.
Este cunoscut că finanţarea surselor de energie regenerabilă a crescut cu 300 %.
EnglishWe should be supporting the acquisition of renewable energy and its production.
Ar trebui să sprijinim achiziționarea de energie regenerabilă și producerea acesteia.
EnglishThis seems to be the case for enterprises in the renewable energy sector.
Aceasta pare să fie situația întreprinderilor din sectorul energiei regenerabile.
EnglishInvestments must be made in research into the efficient production of renewable energy.
Trebuie investit în cercetare pentru o producție eficientă de energie regenerabilă.
EnglishI believe that we are capable of managing the scale of investment in renewable energy.
Cred că suntem capabili să gestionăm dimensiunea investiţiei în energie regenerabilă.
EnglishThe next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
Următorul pas presupune eliminarea obstacolelor administrative pentru energia regenerabilă.
EnglishWe should instead go down the road of energy savings and renewable energy.
În schimb, ar trebui să urmăm calea economiilor de energie și a energiei regenerabile.
EnglishRenewable energy projects, such as solar thermal electricity, are eligible.
Proiectele de energie regenerabilă, precum electricitatea termică solară sunt eligibile.
EnglishI support the development of new technologies and especially renewable energy sources.
Sprijin dezvoltarea de noi tehnologii și în special a surselor de energie regenerabilă.
EnglishWe need to develop renewable energy production - solar thermal and other.
Trebuie să dezvoltăm producţia de energie regenerabilă - termosolară şi sub alte forme.
EnglishIn particular, we need to focus on cross-border investment in renewable energy.
În special, trebuie să ne concentrăm pe investițiile transfrontaliere în energia regenerabilă.
EnglishMoreover, China refers to nuclear power as a form of renewable energy.
În plus, China consideră energia nucleară o formă de energie regenerabilă.
EnglishWe have set binding targets for renewable energy for every Member State.
Am stabilit obiective obligatorii pentru energia regenerabilă pentru fiecare stat membru.
EnglishThe main elements of the acquis on renewable energy remain to be transposed.
Principalele elemente ale acquis-ului privind energia regenerabilă nu au fost transpuse încă.
EnglishThe report is not ambitious enough as regards renewable energy sources.
Raportul nu este suficient de ambiţios în ceea ce priveşte sursele de energie regenerabilă.
EnglishI think it would have been counterproductive to include renewable energy in this directive.
Cred că ar fi fost contraproductiv să includem energia regenerabilă în această directivă.
EnglishOne way of dealing with these problems is to use clean and renewable energy sources.
Un mod de abordare a acestor probleme este folosirea surselor de energie curate şi regenerabile.
EnglishThe second priority is to increase the share of clean energy and renewable energy.
A doua prioritate este sporirea cantităţii de energia obţinută din surse ecologice şi regenerabile.
EnglishOur objective should be to switch entirely to renewable energy by 2050.
Obiectivul nostru ar trebui să fie folosirea exclusivă a energiei regenerabile până în 2050.
EnglishSome have called for us to move out of oil and into renewable energy instead.
Unii au cerut să trecem de la petrol la energie regenerabilă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

energy substantiv
clean energy substantiv
electrical energy substantiv
free energy substantiv
heat energy substantiv
kinetic energy substantiv
zero-point energy substantiv
grey energy substantiv