Traducere engleză-română pentru "to reopen"

EN

"to reopen" română traducere

EN

to reopen [reopened|reopened] {verb}

volume_up
To reopen the tabs you've just closed, click Reopen closed tabs.
Pentru a redeschide filele închise recent, faceți clic pe Redeschidere file închise.
To reopen tabs from your last browsing session, click Reopen last session.
Pentru a redeschide filele din ultima sesiune de navigare, faceți clic pe Redeschidere ultima sesiune.
Follow these steps to reopen your last browsing session:
Urmați acești pași pentru a redeschide ultima sesiune de navigare:

Exemple de folosire pentru "to reopen" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAfter you close and reopen Problem Steps Recorder, it will return to the regular settings.
După ce închideți Înregistrator pași problemă, va reveni la setările obișnuite.
EnglishIf you accidentally close a tab while browsing, here's how to reopen it:
Dacă ați închis din greșeală o filă în timp ce navigați, iată cum să o redeschideți:
EnglishIf you do not mind, ladies and gentlemen, we shall not re-open the debate.
Dacă nu vă supăraţi, doamnelor şi domnilor, nu vom redeschide dezbaterea.
EnglishThere is no need to re-open that debate when we are discussing asylum.
Nu este nevoie să redeschidem acea dezbatere când discutăm despre azil.
EnglishTo reopen the tabs you've just closed, click Reopen closed tabs.
Pentru a redeschide filele închise recent, faceți clic pe Redeschidere file închise.
EnglishReopen the Sign In application and log on with your credentials.
Redeschideţi Aplicație pentru sign in şi faceţi log on cu acreditările dvs.
EnglishIf you want to allow add-ons, close Internet Explorer and re-open it normally.
Pentru a permite programe de completare, închideți Internet Explorer și redeschideți-l în mod normal.
EnglishYou must close and reopen Internet Explorer for changes to take effect.
Trebuie să închideți și să redeschideți Internet Explorer pentru ca modificările să aibă efect
EnglishReopen tabs from your last browsing session by clicking Reopen last session.
Redeschideți filele din ultima sesiune de navigare, dacă faceți clic pe Redeschidere ultima sesiune.
EnglishTo reopen tabs from your last browsing session, click Reopen last session.
Pentru a redeschide filele din ultima sesiune de navigare, faceți clic pe Redeschidere ultima sesiune.
EnglishYou can also reopen the last browsing session from the new tab page.
De asemenea, este posibil să redeschideți ultima sesiune de navigare dintr-o pagină de filă nouă.
EnglishOn the New Tab page, tap or click Reopen last session.
Pe pagina Filă nouă, atingeți sau faceți clic pe Redeschideți ultima sesiune.
EnglishThe fact is, Mr Posselt, that this issue has already been voted on and we cannot therefore reopen it.
Dle Posselt, asupra acestui subiect s-a votat deja şi, prin urmare, nu poate fi redeschis.
EnglishClick the Tools button, and then click Reopen Last Browsing Session.
Faceți clic pe butonul Instrumente, apoi faceți clic pe Redeschidere sesiune de navigare anterioară.
EnglishReopen tabs you've just closed by clicking Reopen closed tabs.
Redeschideți filele pe care tocmai le-ați închis, dacă faceți clic pe Redeschidere file închise.
EnglishIt is extremely important for us to reopen the dialogue with Iran.
Este extrem de important să redeschidem dialogul cu Iranul.
EnglishFollow these steps to reopen your last browsing session:
Urmați acești pași pentru a redeschide ultima sesiune de navigare:
EnglishIn Internet Explorer 7, you can choose to reopen the current tabs the next time you start Internet Explorer.
de pornire atunci când deschideți o filă nouă, urmați acești pași.
EnglishIf you've deleted your browsing history since closing tabs, you won't be able to reopen those tabs.
Dacă v-ați șters istoricul de navigare de la închiderea filelor, nu veți mai putea redeschide acele file.
EnglishWe do not intend to reopen DAC issues.
membru al Comisiei - Nu intenţionăm să redeschidem discuţia privind problemele CAD.